Bilde: Sigbjørn Bratlie, Stilbilde fra «Safarkayga – min reise», 2022. HD video med lyd. 36 min

Lørdag 24.9. arrangerer Oppland Kunstsenter seminaret Safarkayga – om språk og tilhørighet i samarbeid med Østlandsutstillingen.
Østlandsutstillingens årlige seminarer løfter og belyser aktuelle temaer i utstillingene. Årets tema tar utgangspunkt i Sigbjørn Bratlie sin film “Safarkayga” som betyr “min reise ” på somalisk, og handler om sammenhenger mellom språk, identitet og tilhørighet.

Påmelding til kontakt@ostlandsutstillingen.no innen 20.9.

Velkommen!


Under pandemien lærte Sigbjørn Bratlie seg somalisk før han skrev filmen Safarkayga. Kunstneren tar oss med på en reise, en slags road movie der han guider oss gjennom Finnmark – på sitt nyervervede språk, somalisk. Finnmark er et sted med sin egen språkhistorie og multikulturelle bakgrunn i møtet mellom det samiske, kvenske, norske og russiske, noe som har preget landskapet og stedenes identitet. Filmen handler dypest sett om språk og tilhørighet og løfter frem ulike språks betydning i forhold til landskapsbeskrivelser og naturforståelse.

Sigbørn Bratlies film blir vist på seminaret og kunstneren vil selv fortelle om bakgrunnen for sitt prosjekt. Vi har invitert inn Jenny Steinnes som har vært professor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet som vil snakke om språk og filosofi. Og vi vil presentere «Rommet innenfor rommet innenfor rommet» som er et formidlingsprosjekt der Oppland Kunstsenter og kunstner Randi Liliequist samarbeider med Lillehammer læringssenter. Seminaret er tiltenkt et bredt publikum, språkinteresserte, kunstnere, forfattere og filmskapere.  Josephine Lindstrøm, daglig leder Østlandsutstillingen, er moderator og vertskap. 

Sigbjørn Bratlie har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins College of Art and Design, London, der han gikk ut i 2002, og en bachelorgrad fra University of Central England in Birmingham. Han har hatt en lang rekke residencyopphold i europeiske land, og har en omfattende utstillingspraksis både nasjonalt og internasjonalt. Han seneste utstillinger omfatter visninger ved House of Foundation,  Moss, Galleria Huuto, Helsinki, Oseana Kunst- og kultursenter, Os, og Kunstnernes Hus, Oslo (Høstutstillingen).

Jenny Steinnes som er tidligere professor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, samt professor II i pedagogikk ved Steinerhøyskolen i Oslo. Steinnes tar oss med på en filosofisk  reise gjennom språk og språkhistorie og tittelen på hennes innlegg er  «Tilhørighet mellom morsmål og fedreland». Jenny Steinnes sine forskningsinteresser har primært vært rettet mot pedagogikkens posisjon i utdanningspolitikken, med kritiske perspektiver på den retning utdanningspolitikken har tatt gjennom store reformer i sektoren fra og med 1990-tallet. Kritikken er i stor grad fundert i vitenskaps- og språkkritisk filosofi satt opp mot sentrale spørsmål i pedagogikken, både som praksis og som akademisk fagdisiplin.

Rommet innenfor rommet innenfor rommet er et formidlingsprosjekt der Oppland Kunstsenter og kunstner Randi Liliequist samarbeider med Lillehammer læringssenter. Elevene opplever en levende, eksperimentell og dialogbasert formidling. Tittelen på prosjektet er hentet fra Inger Hagerups diktsamling “Så rart”, og henspeiler på hvordan opplevelsen av kunsten stadig fremstår i flere lag man kan fordype seg i. Slik språket kan danne flere lag av betydninger, kan den visuelle kunsten åpne for ikke-språklig erfaring, et vell av opplevelser og fortolkninger.


PROGRAM:
12 – 12.30 
Visning av «Safarkayga – min reise» på Lillehammer Kino

12.30 – 13.00
Billedkunstner Sigbjørn Bratlie forteller om bakgrunnen for filmen.

13 – 13.45 LUNSJ

13.45 – 14.30
Professor Jenny Steinnes holder innlegg. Tittel: «Tilhørighet mellom morsmål og fedreland»

14.30 – 15.00 PAUSE

15.00 – 15.45 Presentasjon av «Rommet innenfor rommet innenfor rommet» et formidlingsprosjekt der Oppland Kunstsenter og kunstner Randi Liliequist samarbeider med Lillehammer læringssenter.

15.45 – 16.30 Seminardeltakeren inviteres til felles samtale og diskusjon.
Panel: Sigbjørn Bratlie, Jenny Steinnes, Lillehammer læringssenter. 

Praktisk informasjon:
Pris: 100 NOK (lunsj inkludert)
Begrenset antall plasser.
Send din påmelding til kontakt@ostlandsutstillingen.no.

Tog fra Oslo S kl 09:34 ankommer Lillehammer 11:40. 5 minutter å gå til Oppland Kunstsenter i Kirkegata 68

Østlandsutstillingens årlige seminarer tar utgangspunkt i å tydeliggjøre tendenser i utstillingen spesielt og i samtidskunsten generelt. Hensikten ved årets seminar er å aktualisere språk og tilhørighet. Moderator for seminaret er Josephine Lindstrøm, daglig leder Østlandsutstillingen. 

Seminaret er støttet av Norsk Kulturråd