Torsdag 22. september klokken 18 blir det Kunstnersamtale med daglig leder for Østlandsutstillingen, Josephine Lindstrøm, og billedkunstner Torgeir Husevaag. Utgangspunktet for samtalen er arbeidene hans i årets Østlandsutstilling, som vises på Oppland Kunstsenter.

Fri entré og lett servering. Hjertelig velkommen!

I filmene tilknyttet triologien «Junaiten» tegner Torgeir Husevaag et unikt portrett av hva det vil si å miste sin arbeidsevne og sin kognitive kapasitet, å bli rammet av Alzheimer. De to filmene «Bilen Min (Prolog til Junaiten)» og «Søknadsskjema (Epilog til Junaiten)» (2021) handler om kunstnerens far, det å miste tilgang til mestring, i rollen som familiens sjåfør og til et høyt verdsatt yrke som ingeniør. 


Videoverkene tar utgangspunkt i familiefoto og farens egne minnerike foto fra sine reiser i USA, «Junaiten», som ung mann. Det to filmene er på ca 4 og 6 minutter. Gjennom filmanimasjonen glir fotografiene over i farens egne arbeidstegninger som ingeniør, med Husevaags barnestreker på baksiden av arkene. I filmene leser kunstneren fra farens egne tekster og fra søknaden om uføretrygd når glemselen er i ferd med å overta. Verkene er koblet til en personlig historie, men er likefullt allmenne og gjenkjennelige i det å skrive en families historie, om minner og opplevelser, om sorg og tap. 


Vi inviterer til visning av de to videoverkene og deretter blir det samtale mellom kunstneren Torgeir Husevaag og Josephine, daglig leder Østlandsutstillingen. 


Om Torgeir Husevaag

Tegning og figurative illustrasjoner står sentralt i Husevaags kunstnerskap og brukes også som del av filmenes språk. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi og Winchester School of Art. Han har en lang rekke separatutstillinger bak seg, de senere år på Trondheim Kunstforening, Kunstplass Contemporary Art og Kunstnerforbundet. Han har hatt flere utsmykkingsoppdrag, gitt ut en rekke kunstbøker og blitt innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet, KORO, Oslo kommunes kunstsamling og Nordiska Akvarellmuseet.

http://www.torgeirhusevaag.com