Oppland Kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg har behandlet søknadene om produsksjonsstipend (delegerte midler fra BKH- Bildende Kunstneres hjelpefond) for 2022. Det kom inn 9 søknader til fristen 7.6.2022. 

OK sitt styre har besluttet at det i år skal deles ut 1 stipend på kr. 100 000, og på bakgrunn av dette ble følgende innstilling gjort av utvalget:

Tarald Wassvik tildeles Oppland Kunstsenters delegerte produksjonsstipend fra BKH for 2022 på kr. 100 000.

Utvalgets begrunnelse: Tarald Wassvik sin søknad er gjennomarbeidet, grundig og velformulert. Kunstnerskapet er både visuelt, konseptuelt og håndverksmessig sterkt, med et særegent og underfundig billedspråk.  Arbeidene har et rikholdig referansegrunnlag, og fremstår som velreflekterte, med røtter i maleritradjsjonen. Samtidig tillater han stor åpenhet i lesningen av verkene og historiene disse rommer. Stipendet skal brukes til produksjon av nye arbeider, fordypning og tekstproduksjon knyttet til forholdet mellom treverkets historiske rolle i hverdagslivet, og maleriet som symbolsk bærer av kollektive verdier. Arbeidet vil blant annet resultere i en separatutstilling på institusjonen, STORMEN KUNST/DÁJDDA i Bødø høsten 2023, der han har ustillingsavtale. 

Tarald Wassvik (f. 1986) har en mastergrad fra Kunsthøyskolen i Oslo, avdeling kunstakademiet, og en bachelorgrad fra Kunsthøgskolen i Bergen. Han har stilt ut ved blant annet Kunsthall Stavanger, Kunstnerforbundet (Oslo), and Hordaland Kunstsenter, (Bergen), RAM (Oslo), Elephant Kunsthall (Lillehammer) og Destinyś atelier (Oslo). Han er kjøpt inn av Innlandet fylkeskommune, KORO sin kunstsamling og Sparebankstiftelsen DNB. Han har også undervist i billedkunst på Nansenskolen i en årrekke, skrevet en rekke utstillingstekster, og driver det kunstnerstyrte visningsrommet Saksumdal Tempel sammen med Siri Leira.

https://www.taraldwassvik.no

«Traubilde 6 – Kvar sak på sin plats», 2021, Bøk, gran, trelim, linolje, lakk, beis, blyant, akryl, akvarell, hamptråd, 51 x 45 x 10 cm Utstilt i «Vanedyr» / Destiny’s, Oslo. Kunstnerens eget foto.

Delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Kunstsentre som er tilsluttet Kunstsentrene i Norge kan søke om midler til egne stipend eller prosjektstøtteordninger.