Lørdag 11. juni klokken 14 åpner de to utstillingene Oil nebula, rise og objets de la mode med Linda Morell og Anne Karine Thorbjørnsen på Oppland Kunstsenter. Begge kunstnerne har materialbaserte praksiser. Verkene som vises spenner fra skjøre glasskulpturer til draperte søyler i betong. Utstillingene er taktile, materialbevisste og sanselige og har hver sin markante tematiske vinkling; Morell sin utstilling mytologiserer de store endringsprosessene klimakrisen forårsaker. Mens Thorbjørnsens arbeider vrenger og forskyver moteverdenenes bruk av form, begjær, kropp og (kjønns)identitet, innenfor draperiets estetikk og historikk.

Velkommen!

Oil nebula, rise

Linda Morell (f. 1993, Halmstad, Sverige) arbeider med skulptur og installasjon som danner spekulative fremtider basert på myter, vitenskap og medisin. Gjennom fornyelsen av nåværende og historiske teorier rundt menneskekroppen skaper hun verk i forskjellige materialer som keramikk, metaller, glass og plast. Verkene opererer ofte med en klinisk estetikk og undersøker forholdet mellom kropp og objekt. De befinner seg mellom det menneskelige og det ikke-menneskelige både i form og konsept, de henviser til fremmedgjøring. Karakterisert ved sin materielle presisjon, kan verkene hennes forstås som hybrider og kunstige organismer. Morell ble uteksaminert med en master fra Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen i 2019 og har siden hatt soloutstillinger ved institusjoner som Nordnorsk Kunstnersenter i Svolvær og BOA i Oslo. I 2020 ble hun tildelt Norske Kunsthåndverkeres debutantpris.

Utstillingen Oil nebula, rise bruker begrepet the abyss, det enorme kosmiske havet i John Miltons Paradise Lost (1667) som skiller jorden fra helvete, som en metafor for samfunnets kollaps. Prosjektet trekker paralleller til den globale oppvarmingen av havene, der økosystemer dør ut og andre organismer tar over. Inspirert av den økende utbredelsen av invaderende arter og dagens miljøkatastrofer, mytologiserer utstillingen endringen i verdenshavene. Utstillingen består av skulpturelle arbeider i keramikk, glass og stål. Verkene skaper et billedspråk som forteller om havets og menneskenes fremtid, og former samtidig ‘’abyssens’’ hav i seg selv. I likhet med Miltons ‘’abyss’’, som beskrives som både en avgrunn og et hav som rommer muligheten for fremveksten av nye verdener, fokuserer utstillingen på den usikre fremtidens farer og muligheter. 

Verkene er presist bearbeidet med en sikker materialforståelse. Estetisk beveger de seg mellom det assosiative og det fremmedgjørende. Utstillingen er en oppslukende, vakker og foruroligende fortelling om endringene vi omsluttes av både som individer og samfunn , og stille spørsmål ved menneskehetens fremtidige rolle.

Utstillingen er realisert med velvilje og støtte fra S12, Regionale prosjektmidler for visuell kunst/Kunstsentrene i Norge, Vederlagsfondet og Kulturrådet.

www.lindamorell.com

objets de la mode

Anne Karine Thvorbjørnsen (født 1982) bor og arbeider i Elverum. Kjernen i hennes praksis er draperiet. Gjennom sine arbeider utfordrer hun de tradisjonelle ideene og samtidens illudering av det feminine ved å utfordre estetikken, bruken og fremstillingen av draperiet. Draperiet som historisk kunstnerisk virkemiddel har objektivisert kvinnen og hennes seksualitet gjennom representasjon. Den tematiske tilnærmingen kommer fra en følelse om utenforskap; om å ikke passe inn i avleggs idealer og ideer om femininitet. I 2019 gjorde hun en endring i praksisen fra et virke i motesystemet over i en egendefinert praksis hvor hun jobber med klær, tekstil, skulpturelle arbeider, foto og installasjon. 

Thorbjørnsen er utdannet klesdesigner på bachelor- og masterstudie fra Central Saint Martins i London, og startet sin praksis etter endt utdanning i 2012. Hun har hatt utstillinger på Center for Style (Melbourne) 2013, Diorama (Oslo) 2016, Amaze (Stockholm) 2016, The Community (Paris) 2017, Salgshallen (Oslo) 2020 og 2021 og Oppland Kunstsenter (Lillehammer) 2022. Arbeidene hennes er kjøpt inn av Nasjonalmuseet og Buskerud Kunstsenter, butikker som Rare Market (Seoul) og IT (Hong Kong), i tillegg til private samlinger.

Utstillingen er realisert med arbeidsstipend fra Innlandet fylkeskommune.

www.annekarinethorbjornsen.com