Østlandsutstillingen åpner på Oppland Kunstsenter 20.8.

Årets kunstnere

Jannik Abel* / Wazham Baban* / Edgar Ballo / Anton Benois* / Sigbjørn Bratlie */ Espen Brændsrød* / Peik Elias* / Sofia Eliasson* / Gunhild Enger* / Unn Fahlstrøm / Ingwill Gjelsvik / Guro Olsdotter Gjøl* / Iselin Linstad Hauge */ Tore Holberg */ Torgeir Husevaag* / Sindre Hustveit* / Ingvild Hudø Jørgensen / Ingerid Kuiters */ Gunhild Sannes Larsen / Per-Erik Larsen* / Camilla Luihn* / Katharine MacDaid / Jessica MacMillan* / Lina Norell */ Hanne B. Nystrøm / Andreas Olavssønn Rongen* / Sondre Røe* / Tone Berg Størseth / Siri Ekker Svendsen / Gunnhild Torgersen* / Karin Margaretha Valum / Thale Vangen / Jan Walaker */ Camilla Edström Ödemark* / Thomas Østbye* / Embla Øverbye

* Deltar på Oppland Kunstsenter

Om Østlandsutstillingen

Østlandsutstillingen er en årlig, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst i de fire østlandsfylkene Vestfold og Telemark, Innlandet, Viken og Oslo. Det er fri innsendelse til utstillingen og verkene blir vurdert av en fagfellejury der flertallet av juryens medlemmer er hentet fra Østlandets kunstnerorganisasjoner.

Østlandsutstillingen ble initiert av de syv kunstnerorganisasjonene i de tidligere fylkene på Østlandet i 1978. Den første Østlandsutstillingen ble vist i 1979 i Galleri F15, Sandefjord Kunstforening, Lillehammer bys malerisamling og De Sandvigske Samlinger.

Østlandsutstillingen er en av fem landsdelsutstillinger i Norge og mottar støtte fra fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Innlandet, Viken og Oslo.