På Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter vises det nå en tredelt utstilling som – helt enkelt sagt – viser arbeider som på forskjellig vis handler om natur. Det er et stort tema med en lang tradisjon i kunsthistorien. Vi skal snakke om økologi og nære omgivelser i arbeider av Tone Bjordam, Hans Kristian Borchgrevink Hansen og det finske kunstnerkollektivet nabbteeri.

Denne episoden er laget i samarbeid med Kunstbanken som en del av Diatribe-serien. Diatribe er en serie med samtaler om kunst, som retter søkelyset mot aktuelle utstillinger i Innlandet.

Lytt til samtalen her