Søknadsfrist 2022 er 1. september kl. 13.

Tilskuddsordningen Regionale prosjektmidler for visuell kunst har som formål å å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Og å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet.

Det kan søkes om tilskudd til utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Ordningen retter seg mot profesjonelle kunstnere som bor og/eller virker i Norge og som har fått tildelt utstillingsplass og/eller skal gjennomføre et formidlingsprosjekt ved en kunstinstitusjon.

Kunstsentrene i Norge (KiN) forvalter og står som eier av ordningen.Søknad om støtte blir behandlet på to nivåer:
Midlene blir fordelt av en tildelingskomite etter innstilling fra regionale innstillingskomiteer. De regionale innstillingskomiteene oppnevnes av Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK) sentralt og består av:
– to representanter oppnevnt av Norske Billedkunstnere
– én representant oppnevnt av Norske KunsthåndverkereKiN har det koordinerende ansvaret for sammensetningen av komiteene jf. krav i ordningens retningslinjer. Leder i hver regionale Innstillingskomité oppnevnes av styret KiN.

De regionale Innstillingskomiteene holder sine møter i september. Den nasjonale Tildelingskomiteen har møte hos KiN medio oktober.

Vi sender ut tildelings- og avslagsbrev i begynnelsen av november. Du kan også sjekke din status i KiNs søknadsportal fra 3. november. Utbetalingene skjer etter den tid og senest innen 1. desember.

Vi ønsker å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter i hele landet.

Les viktig informasjon og søk her →

Har du fått tildelt utstillingsplass eller har et visnings- eller formidlingsprosjekt i samarbeid med en norsk institusjon? Åpner det for publikum etter søknadsfristen 1. september neste år? Søknadsportalen vår åpner igjen mandag 13. juni 2022. Vi anbefaler at du logger deg inn i god tid før fristen, og ser igjennom de punktene som skal være med i søknaden og respekterer begrensningene på antall tegn, typer vedlegg etc. Du kan redigere søknaden din helt frem til søknadsfristen 1. september kl.13. Og før du søker, vennligst les våre Retningslinjer for Regionale Prosjektmidler for visuell kunst.

Søk nå!