Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oppland Kunstsenter under Norsk Litteraturfestival. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. 

Messen arrangeres for sjette gang i 2022; torsdag 2. til lørdag 4. juni på Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68 i hjertet av Lillehammer. Alle bøkene på messen er også til salgs via den digitale kunstbokhandelen bastardbok.no.

B*stard har som målsetning å være både et utstillingsvindu, en formidler og en distributør for den viltvoksende underskogen av publikasjoner som utgjør kunstbok- og småforlagsfeltet. Vi vil løfte frem både eldre utgivelser, og helt nylanserte kunstneriske ytringer i bokform. Vi mener at kunstboken er et underkjent utstillingsformat som fortjener nye lesere, og mer oppmerksomhet i offentligheten.

Feminisme og selvpublisering, årets hovedtema

Selvpublisering og feminisme  er tett forbundet gjennom definisjonsmakten som utfordres av dem begge. Hvem som tar ordet, og hvem som bestemmer hva som er en gyldig ytring gjør selvpublisering til en feministisk handling; å sette en ytring ut i livet, å ikke be om ordet, men å ta ordet, og å herigjennom bidra til å utvide ytringsrommet, måten vi ser– opplever– og snakker om verden på skaper ytringsmangfold. Donna J. Haraway sier at “det spiller en rolle hvilke historier som skaper verdener, og hvilke verdener som skaper historier”:

It matters what matters we use to think other matters with; it matters what stories we tell to tell other stories with; it matters what knots knot knots, what thoughts think thoughts, what descriptions describe descriptions, what ties tie ties. It matters what stories make worlds, what worlds make stories. (- Donna J. Haraway (Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene)

Forståelsen av Bastarden som det positivt urene og blandede, kan også sees som en feministisk innsikt knyttet til forståelsen av abjeksjon. Lingvisten, psykoanalytikeren, forfatteren Julia Kristeva beskriver det slik i publikasjonen “Fasans Makt – en Essä om abjektionen” på side 28:

Det er altså ikke fraværet av renhet som gjør noe abjekt, men det som forstyrrer en identitet, et system, en orden. Det som ikke respekterer grenser, steder, regler. Det som er midt i mellom, det tvetydige, det blandede.

Med andre ord; alt det kunstbokmessen B*stard tar sikte på å være! God festival i festivalen!

Deltakere og bidragsytere

Ane Thon Knutsen og Ylve Thon Knutsen / Andrea Grundt Johns / Barbeint Forlag  / Brita Skybak / Cecilie Tyri Holt / Christian André Strand / Coline Delozanne / Embroidered Cloths / Elisa Halvorsen Castillo / Erling Mostue Bugge / Eva Laila Hilsen / Foot Books / Fyr Forlag / Hanne Skogvang Stork / Hedda Roterud Amundsen / Hverdag Books / Jannecke Lønne Christiansen / Johannes Høie / Karen Helga Maurstig / Karina Sletten / Katja Høst / Katrine Køster Holst / Kim Ramberghaug & Jessika Thörnqvist / Kunsthall Grenland / Kunstpodden /  KØS / Lexie Owen / Lisa Him-Jensen / MA2 Materialbassert kunst KHIO/ Marianne Boberg / Marit Brandsnes / Marit Kristine Flåtter / Marthe Elise Stramrud / Mathilda Skoglund / Montse Llampallas / Multipress / Nansenskolens kunstbibliotek / Nina Strand / Norsk kunstårbok / PJWorld / Publishing Publishing Nordic / Randi Annie Strand / røyne / Senter for keramisk kunst /  SFINXA forlag / Signe Marie Andersen / Sophie Rodin / Spuren Forlag / Susanne Christensen / Tegneklubben / Terese Longva / TILT / Tina Jonsbu / Tina Kryhlmann / Tommy Olsson /  Tone Myskja / Tonje Bøe Birkeland / Topos Bokforlag / Torpedo Press / Trippelpunkt / trykkSAK / Uten Tittel / VOLT /

Program

Onsdag 1.6.

Kl. 10.00-12.00

En bok kan også være et kunstverk! (i samarbeid med Pegasus). Vi inviterer til kunstbokverksted med Per Jonas Lindström, som i mange år har jobbet med bøker som unike kunstverk og i små opplag. Sammen bretter vi, syr og lager våre helt egne kunstbøker som er klare til å tegne og lime bilder i. OBS! Verkstedet er fulltegnet!

Torsdag 2.6

Kl. 11.00-13.00 Cyanotypi-verksted med billedkunstner Andrea Grundt Johns (i samarbeid med Pegasus). Andrea er en kunstner som jobber med bøker og fotografi. Fotografi betyr å tegne (grafi) med lys (foto), og å tegne med lys er akkurat det vi skal gjøre på dette verkstedet. Vi skal faktisk prøve oss på en av de aller eldste fototeknikkene som er nesten 200 år gammel; cyanotypiet. Cyanotypi betyr blått trykk/det blå bildet. OBS! Verkstedet er fulltegnet!

Kl. 18.00-18.30 Offisiell åpning av kunstbokmessen B*stard 2022

Åpningstaler: 

Hildegunn Gullåsen, seksjonsleder ved Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv

Marit Eikemo, kunstnerisk rådgiver for Norsk litteraturfestival

Kjerstin Lundgård, leder av Hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune

Kl. 18.30-19.00 B*stardpresentasjoner. 3 selvpresentasjoner av deltakere på årets kunstbokmesse.

Kl. 19.00-19.50 Diatribe – Kritikersamtale om kunstbøker Hør Cecilie Tyri Holt i Kunstpodden samtale med kritikerne Tommy Olsson og Hanne Skogvang Stork om kunstbøkene Sifonofor av Lisa Him Jensen, seien Parallell som gis ut av KRAFT og kunstnerboka Blue and green av Ane Thon Knutsen

(Kl. 20-21: Deltakere på B*stard levere inn bøker!)


Fredag 3.6.

Kl. 11-20 åpen kunstbokmesse i OK sine lokaler med salg av et stort utvalg kunstbøker

Kl. 11-11.30 The advantages of depression Opplev hybrider av bilder og poesi fra Hedda Roterud Amundsen sitt vidtfavnende kunstneriske univers. Performance og opplesning fra hennes siste utgivelse The advantages of depression.

Kl. 11.30-12.00 B*stardpresentasjoner. 3 selvpresentasjoner av deltakere på årets kunstbokmesse.

Kl. 12-12.50 Avantgardens subjekt. I forfattersamtalen Avantgardens subjekt samtaler Erling Mostue Bugge og Susanne Christensen om utgivelsen med samme tittel nylig utgitt av forlaget TILT. Karina Sletten er moderator for samtalen. Boken hevder et «avantgardens subjekt» som historisk deltager, og har et mål om å kvesse presisjonen i forståelsen av den nære norske kunsthistorien: hvordan påvirkes og møter kunstnersubjektet globale endringer de siste tiårene, og hvordan kommer dette til syne i kunsten? 

(13-14: lunsjpause)

Kl. 14.00-17.00 Verksteder innen selvpublisering: 

1: Lag din egen dummy for et bokprosjekt med kunstner Tina Kryhlmann.

2: Trykkeverksted med Marit Brandsnes fra Arbeiderbevegelsens folkehøyskole

NB: Forhåndspåmelding! Verkstedet er fulltegnet. Sett deg på venteliste ved å sende e-post til post@bastarbok.no

(17.30-18.30 Middag)

Kl. 18.30-19.00 B*stardpresentasjoner. 3 selvpresentasjoner av deltakere på årets kunstbokmesse.

Kl. 19.00-20.15 Panelsamtale om feminisme og selvpublisering. Marit Kristine Flåtter, redaktør i Art Scene Trondheim, leder en panelsamtale om feminisme og selvpubliseringspraksiser. I panelet sitter billedkunstner Marthe Elise Stramrud, grafisk designer og billedkunstner Ane Thon Knutsen og redaktør, forfatter og fotograf Nina Strand.

(20-23: B*stard bar og musikk)

Lørdag 4.6.

Kl. 10.00-12.00 Cyanotypi-verksted med billedkunstner Andrea Grundt Johns Andrea er en kunstner som jobber med bøker og fotografi. Fotografi betyr å tegne (grafi) med lys (foto), og å tegne med lys er akkurat det vi skal gjøre på dette verkstedet. Vi skal faktisk prøve oss på en av de aller eldste fototeknikkene som er nesten 200 år gammel; cyanotypiet. Cyanotypi betyr blått trykk/det blå bildet. NB! Forhåndspåmelding: Send epost til post@bastardbok.no 

Kl. 11-20  Åpen kunstbokmesse i OK sine lokaler med salg av et stort utvalg kunstbøker

Kl. 12.00-12.30 B*stardpresentasjoner. 3 selvpresentasjoner av deltakere på årets kunstbokmesse.

kl. 12.30-13.20 jeg TENKTE ikke at jeg skulle helle LEIRE på GULVET for å lage en god LYD  Katrine Køster Holst presenterer sitt tverrestetiske (bok)prosjekt som tar utgangspunkt i hennes flerårige samarbeid med Senter for Keramisk kunst (og ti tonn leire) på Ringebu Prestegard. Gjennom to somre har hun invitert en rekke kollegaer til å  delta i eksperimentet gjennom lyd, musikk, foto og tekst. Under kunstbokmessen B*stard forteller hun om hvordan og hvorfor et slikt prosjekt kan samles mellom to permer.

Kl. 14.00-17.00 Verksteder innen selvpublisering: 

1: Lag din egen dummy for et bokprosjekt med kunstner og kursholder Tina Kryhlmann.

2: Trykkeverksted med Marit Brandsnes/Arbeiderbevegelsens folkehøyskole

NB: Forhåndspåmelding! Verkstedet er fulltegnet. Sett deg på venteliste ved å sende e-post til post@bastarbok.no

(17.30-18.30 Middag)

Kl. 19.00-20.00 B*stardpresentasjoner 6 selvpresentasjoner av deltakere på årets kunstbokmesse.