Ingeborg Blom Andersskog (1983) bor og arbeider i Malmö, Sverige. Hun har sin faglige bakgrunn innen keramikk og materialitet har alltid vært en viktig del av kunstnerskapet. Hennes arbeider eksperimenterer med kropp, materiale og rom. Handlingen og tiden sammen med materialet spiller en viktig rolle. Inspirert av filosofien Slow Art bruker hun repetisjon og danner regler som styrer utviklingen av arbeidet. Disse kan fungere som ritualer. Steinen og treet er en gjenganger i hennes motivkrets, og symboliserer en annen form for tid enn den vår sivilisasjon måler i sekunder, timer og år.

Utstillingen Between The Stone And I, består av tusen ubrente og polerte leiresteiner laget over tusen dager, samt en bok som inneholder tusen tekster skrevet til steinene. Verket vises for første gang i sin helhet på Oppland Kunstsenter.

Når jeg lager en stein i leire faller tanker på plass. Det jeg gjør gir igjen mening,

og jeg får nye ideer til prosjekter. Leiresteinene har i nesten ti år vært en slags

mellomstasjon mellom prosjekter; noe jeg har laget når et arbeid er ferdig, men

før et nytt har startet. Denne fasen er ofte krevende og jeg kan tvile på mine

ferdigheter og kunnskap. Handlingen får kroppen i gang igjen, og gir en kontakt

til et materiale jeg trives med.

www.ingeborgblom.com