INVITASJON: Regional kunst(ner) politikk: samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer – erfaringer, utfordringer og muligheter etter pandemien. Oppland Kunstsenter, Lillehammer, 22. november 2021 kl. 10 – 16.30

Hvilke konsekvenser har pandemien hatt for kunstnere, kunstsentre og kunstforeninger? Etter at regionreformen tiltrådte 1. januar 2020 har nitten fylkeskommuner blitt til elleve. Etterfulgt av halvannet år med pandemi og nedstenginger, har det skapt mange endringer i kunstfeltet i hele landet. En forflytning av ansvaret for kunst-og kulturoppgaver betyr også at større kommunale og fylkeskommunale enheter som skal forvalte det visuelle feltet trenger å få en oversikt over billedkunstneres behov. For kunstnerne er det nyttig å vite hvordan regionen vil arbeide med kunst- og kunstnerpolitikk. NBK gjennomfører seminarer i ulike regioner, med mål om å styrke vårt felts regionale bransjeutvikling.

I løpet av året 2020 og 2021 inviterte Norske Billedkunstnere (NBK) til heldagsseminaret «Norske billedkunstnere i nytt landskap – samarbeid og utvikling i nye regionale strukturer» tre av de nye regionene i Norge. Nå fortsetter seminarrekken med seminar i Lillehammer den 22. november 2021. Programmet er endret på grunn av pandemien og dens konsekvenser for kunstfeltet.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norske Kunstforeninger og Kunstsentrene i Norge (KiN).

Hvordan har pandemien påvirket kunstnernes virke rundt om i landet? Hvordan kan regional kunstpolitikk bidra til gjenoppbygging og utvikling av feltet? Og hvordan kan de økonomiske rammene for utstillingsvirksomhet bedres?

Deltagelse er gratis. Lunsj serveres ca kl. 12:00.

Program – med forbehold om endringer

DEL 1 – REGIONAL KUNSTPOLITIKK

1. Tarald Wassvik – styreleder for Billedkunstnerne i Oppland
2. Lillehammer kommune
3. Sten Nilsen, seniorrådgiver, og Christian Alex Kiøsterud, kommunikasjons- og organisasjonsrådgiver Norske Kunstforeninger
4. Om institusjonsnettverket Kunstsentrene i Norge
Merete Hovdenak, daglig leder Kunstsentrene i Norge
5. Kulturstrategi som åpnet for arbeidsplasser for profesjonelle kunstnere – 
Kyrre Dahl, seksjonssjef Kultur Oppland fylkeskommune 
6. Konsekvenser for kunstpolitikk i lys av pandemien- muligheter for å styrke regional kunstnerpolitikk?
Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere
7. Innlegg – Kjerstin G. Lundgård, leder for utvalg kultur Innlandet
8. Panelsamtale/diskusjon
DEL 2 – UTSTILLINGSØKONOMI
1. Innlegg
Marthe Karen Kampen, billedkunstner
2. Innlegg – detaljer kommer senere
3. Honorar og vederlag – avtaler og praksis i feltet
Kim Erik Dahlskås, juridisk rådgiver i Norske Billedkunstnere
4. Spørsmål, diskusjon
Moderator: Gyrid Garshol, daglig leder Norske Billedkunstnere