Kunstbokhandelen B*stard er en spesialbokhandel for kunstbøker, som fokuserer på skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Kunstbøkene vi tilbyr produseres av kunstnere og små forlag innen billedkunst- og litteraturfeltet. Bokhandelen befinner seg fysisk i Oppland Kunstsenter sine lokaler i Kirkegata 68, Lillehammer. I tillegg vil alle publikasjoner være tilgjengelige gjennom nettbutikken bastardbok.no. Vi vil jobbe for et utvidet distribusjonsnettverk og samarbeide med aktører i hele landet. B*stard vil være et diskusjonsforum for kunstbøker og skal programmere egne arrangementer; samtaler, verksteder, kurs og opplesninger. Et arkiv over kunstnerutgivelser, samt et utvalg tidskrifter vil også være tilgjengelig for publikum, slik at kunstbokhandelen er et sted man kan oppsøke for kunstfaglig påfyll.

Med dette inviterer vi til åpen søknad for salg av kunstbøker via kunstbokhandelen B*stard og bastardbok.no. Kunstnere og småforlag kan sende inn søknad til post@bastardbok.no innen 1.11.2021.

Vi ønsker at bokhandelen skal romme et bredt utvalg publikasjoner, men grunnet begrenset hylleplass har vi kun mulighet til å ta inn 3 eksemplarer av hver bok, og kun 5 publikasjoner per kunstner/utgiver. Vi tilbyr våre samarbeidspartnere en avtale om formidlingssalg der Kunstbokhandelen Bastard tar 30% provisjon, i utgangspunktet med en varighet på 2 år, og med mulighet for forlengelse.

Søknaden må inneholde, navn på søker/forlag, tittel, utsalgspris og foto av inntil 5 publikasjoner med korte beskrivelser, samt lenke til hjemmeside/CV. Vi svarer fortløpende, og sender registreringsskjema til antatte forlag/kunstnere.

Send søknad til post@bastardbok.no

Kunstbokhandelen er en forlengelse av kunstbokmessen B*stard, som finner sted hvert år parallellt– og i samarbeid med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

B*stard har som målsetning å være både et utstillingsvindu og en distributør for den viltvoksende underskogen av publikasjoner som utgjør kunstbok- og småforlagsfeltet. Vi vil løfte frem glemte bøker som har vært lagret i skrivebordsskuffer og på atelierer i årevis av mangel på distribusjonskanaler, sammen med helt nye kunstneriske ytringer i bokform. Vi mener at kunstboken er et altfor lite kjent utstillingsformat som fortjener nye lesere, og mer oppmerksomhet i offentligheten.