Kunstnere og kunsthåndverkere i NKI, BKO og BKH er med dette invitert til å delta i årets juleutstilling ved Oppland Kunstsenter. I år vil Juleutstillingen ha et eget fokus på kunsthåndverk og brukskunst, men er åpen for alle slags kunstuttrykk, og etterstreber mangfold!

Vi håper mange ønsker å være med! Påmeldingsskjema finner du her

Juleutstillingen åpner lørdag 20. november. Siste utstillingsdag er søndag 19. desember.

Vi gjentar fjorårets suksess og lager et fyrverkeri av en utstilling der kunstnere fra BKO, NKI, BKH og inviterte gjester stiller ut verk i salongformat; et mylder av arbeider på gulv og vegger, med direkte salg fra vegg. Dette betyr at utstillingen vil forandre seg undervegs, og at vi derfor ikke kan garantere at ditt/dine verk vil henge hele utstillingsperioden. Vi ønsker oss primært mindre formater, men er også åpne for noen større verk, dette må avtales nærmere.

Det vil bli en rekke presentasjoner og åpne arrangementer i utstillingen; som kunstnersamtaler, verksteder, små konserter og foredrag.

ØNSKER DU Å DELTA?

– Fyll ut registreringsskjemaet.
– Foto/dokumentasjon av kunstverk sendes i en egen e-post til juleutstillingen@gmail.com

PRAKTISK INFORMASJON
Kunstverk leveres ved Oppland Kunstsenter i uke 44 og uke 45 (mandag 1. november–fredag 12. november) kl. 10-16. Montering foregår i uke 45 og 46 og utføres av staben ved Oppland Kunstsenter.

Hver kunstner kan levere maks 2 kunstverk. Ett verk kan bestå av flere deler (f.eks en serie). Største aksepterte format er 150×150 cm, dette for å sikre plass til alle. Er du i tvil, ta kontakt. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Lever kunstverkene forsvarlig emballert. Du er selv ansvarlig for å pakke inn usolgte verk ved henting.

Ikke solgte verk hentes mandag 20. og tirsdag 21. desember kl. 10-16, eventuelt mandag 4. januar–fredag 7. januar 2022 kl. 10-16.

Angitte tider for levering og henting må respekteres.

Vi informerer fortløpende om eventuelle salg og utsteder salgsoppgjør etter endt utstillingsperiode. Oppland Kunstsenter tar 20% av salgssum i provisjon. Vi minner om at OK er non-profit og at alle inntekter går til driften av senteret.

SPØRSMÅL?
Ta kontakt med daglig leder Vilde Andrea Brun på post@kunstopp.no eller på tlf. 97122422.