Torsdag 6. mai klokken 19 inviterer Oppland Kunstsenter til en kunstnerpresentasjon og boksamtale med Line Bøhmer Løkken og Vilde andrea Brun. Samtalen kretser rundt hennes inneværende utstilling Å begripe og er samtidig en lansering av kunstnerboka Choreography with Potatoes and Flour. Arrangementet har fri entree.

På grunn av koronarestriksjoner har vi begrensede antall plasser, og ber om at folk sender inn en forhåndspåmelding til post@kunstopp.no

Velkommen!

Line Bøhmer Løkken, Å begripe
Til utstillingen Å begripe har Line Bøhmer Løkken tatt utgangspunkt i hånden og det manuelle arbeidet. Kunnskap som sitter i hendene og vår relasjon til det vi ofte kaller taus kunnskap, hvor det tradisjonelle skillet mellom teori og praksis er visket ut. I utstillingen vises arbeidene Mjukbrød – Hardbrød, en serie fotografier,  tittelverket Å begripe, et lydarbeid med tilhørende to stillbildeprojeksjoner, og kunstnerboken Choreography with Potatoes and Flour.

Se bilder fra utstillingen her

Line Bøhmer Løkkens nye kunstnerbok; Choreography with Potatoes and Flour består av en bunke brettede ark i ulike størrelser. Utfallende bilder vises og skjules om hverandre. Vi befinner oss i et baksthus med en eldre mann som baker lefse og flatbrød. Bakeren er Løkkens far. Med hovedfokus på hendene tas vi inn i et melete og taktilt univers. Hendene jobber raskt og målrettet, de vet hva de skal gjøre uten å tenke seg om. Denne kroppslige kunnskapen som vi ofte kaller taus kunnskap, kan kun overføres til andre via praktisk øvelse og erfaring. Kanskje kan man si at den håndbårne kunnskapen ligger til grunn for all annen kunnskap. Det vi bare vet. 

Løkken har i flere år vært opptatt av å undersøke en mer fenomenologisk tilnærming til fotografiet, i forlengelsen av dette er hun også interessert i betydninger som ligger i selve bokobjektets materialitet. Hvordan hånden som holder publikasjonen skaffer seg kunnskap om objektet, selv om man lukker øynene. Hun jobber aktivt for at den taktile lesningen skal korrespondere med det konseptuelle innholdet.

Choreography with Potatoes and Flour er mykt og lett med en porøs tekstur. Den kan oppleves som litt uhåndterlig og gir deg ikke umiddelbart det fulle overbikket. Som en ujevn stapel med lefser holdes, de flytende arkene som utgjør boken, sammen av en bred banderoll. Betrakterens hånd må være aktivt deltagende i tilnærmingen til bildene i bokkroppen. Den performativ handling som er inkorporert i bokens fysikalitet er med på å forsterke bokens fenomenologiske potensial. Hendene som arbeider og hendene som ser kan møtes her, i utbretten.

Line Bøhmer Løkken (f. 1970) arbeider med fotografi i sin kunstneriske praksis, og driver kunstbokforlaget Multipress sammen med andre kunstnere. De senere årene har hun vært opptatt av at fotografiet kan bære med seg en fysisk erfaring og ikke bare peke på noe i verden via blikket.

Løkken er utdannet ved Högskolan för Film och Fotografi, Göteborgs Universitet. Hun har hatt utstillinger bl.a. på Kunsthall Oslo, Galleri F15, Fotogalleriet, Henie- Onstad kunstsenter og Galerie für zeitgenössische Kunst, Leipzig. Løkken har gitt ut en rekke artists books; hvor de seneste er, Sandaker vgs, Circular Exercises, Tøyen sentrum, Sameti, Immersed in Stone – Black Ice og Skygger i vann. Bøkene har vært med på utstillinger i inn og utland.

www.linebohmerlokken.com