Delegerte tildelinger fra BKH har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Midler fra ordningen kan søkes av kunstsentre som ønsker å tilby individuelle produksjonsstipend til kunstnere med tilknytning til regionen. Deretter lyser det enkelte kunstsenter stipendmidlene ut i sin region.

Produksjonsstipend til enkeltkunstnere som enten bor eller har sitt hovedvirke i Innlandet ble utlyst via nyhetsbrev og sosiale medier og på Oppland Kunstsenter sin hjemmeside. Det kom inn 25 søknader om produksjonsstipend til fristen 15.3.2021. Oppland Kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg behandlet søknadene i møte 24. mars.

I søknadsbehandlingen la utvalget vekt på en helhetlig vurdering av kunstnerisk kvalitet, søkers begrunnelse/argumentasjon for stipendet, og hva stipendmidlene konkret skulle brukes til. Søknader der kunstnerskapene er i en utviklingsfase ble vektlagt, sammen med ønske om å løfte frem et knippe av regionens mange dyktige kunstnere.

Oppland Kunstsenter gratulerer disse 4 kunstnerne med hvert sitt delegerte stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond:

Aleksander Stav (Gran) tildeles et produksjonsstipend på kr. 25 000 for utvikling av en ny serie skulpturer med Ottaskifer, av typen Otta-Pillarguri Rust. Stipendet skal brukes til bearbeiding av– og eksperimentering i dette materialet. Utvalgets begrunnelse; Aleksander Stav skaper unike og formsterke skulpturelle arbeider, der han utforsker og utvider sine uttrykk med stadig nye materialer. Produskjsonsstipendet vil bidra til å videreutvikle hans kunstnerisk praksis når han går inn i en fase med ny produksjon i et nytt materiale.


Anna Widén (Gran) tildeles et produksjonsstipend på kr. 25 000 til produksjon av skulpturer i bronse. Hun skal utvikle en serie mindre skulpturer av forskjellige dyr under tittelen “Kraftdyr”. Stipendet skal brukes til innkjøp av nødvendige materialer og utstyr. Utvalgets begrunnelse: Anne Widén er en etablert kunstner som i hovedsak arbeider tredimensjonalt, og kan vise til mesterlig material- og formforståelse. Stipendet vil bidra til å utvikle hennes skulpturelle praksis ytterligere.


Barbora Hollan (Lillehammer) tildeles et produksjonsstipend på kr. 25 000 til produksjon av det filmatiske arbeidet DE NAKNE. Filmen tematiserer kunst, kropp og nakenhet, og om mennesker vi ser på, men kanskje ikke ser. Utvalgets begrunnelse: Barbora Hollan viser egenart og høy teknisk forståelse innen kamerabaserte uttrykk. Prosjektet det søkes tilskudd å produsere vil bidra til kunstnerisk fordypning og utvikling i kunstnerskapet.


Torbjørn Kvasbø (Ringebu) tildeles et produksjonstipend på kr. 25 000 til innkjøp av 5 tonn med flere ulike slag av leire, noe som tilsvarer 1 års forbruk. Leiren skal nyttes i de langsomme utprøvningene av teknikk og form som kjennetegner kunstnerskapet. Utvalgets vurdering: Torbjørn Kvasbø arbeider på et høyt faglig internasjonalt nivå med en svært omfattende utstillingspraksis i alle verdens hjørner. Året med korona gir ham mer tid i verkstedet enn på lenge, og stipendet vil bidra til kunstnerisk fordypning i et år der andre oppdrag og prosjekter har stoppet opp.