Jannecke Lønne Christiansen er utdannet ved Vestlandets kunstakademi i Bergen fra 1973 – 78, og har vært aktiv som billedkunstner siden. Hun flyttet til Lillehammer i 1992 og arbeider innen foto, maleri, stedskunst, video og kunstbøker.

Bokpresentasjon i kunstnerhuset Wergelandshaugen. Foto: Annicken Trahne Steen

De siste 20 årene har hun arbeidet med en kombinasjon av maleri og fotografi og sier selv :
«Med 70 /80 tallet som påvirkning har kunst som fragmenterende meningsbærer vært viktig. Kunstnere som Robert Rauschenberg, Nancy Spero og Rachel Rose, med collagen som form, har inspirert meg. Jeg ønsker at min kunst skal fortelle, påvirke og begeistre.»

Hun har stilt ut på Lillehammer Kunstmuseum, Kunstbanken Hedmark kunstsente, Kunstsentrene i Bergen, Vestfold og Oppland, samt kunstforeninger og private gallerier rundt om i landet. I tillegg har hun deltatt på en rekke stedsspesifikke prosjekter i inn og utland. Christiansen jobber også som kunstkonsulent for kunst i offentlig rom-prosjekter og som lærer/ formidler blant annet på Nansenskolens linje for Visuell kunst.

Av viktige prosjekter i hennes utvikling nevnes «Krysspunkt», der 4 kunstnere (Barbro Hernes, Grete Lis Bibalo, Jenny Alnæs og Christiansen) utfordret hverandre i hvordan fotografi kan forståes og brukes. Dette resulterte i 6 utstillinger og et videoprosjekt.

«Rytter» akryl og fotooverføring fra utstillingsprosjektet «Krysspunkt», 80 x 170. 2005.
Utstilt, Hå gamle prestegård, Nord Trønderlag kunstmuseum, Haugesund, Kristiandsands Kunstforening, Ibsenhsuset og Kunstsenteret i Vestfold.

I utstillingsprosjektet «En sommerdag» brukte hun fotografisk arkivmateriale fra sin mormor som hun kombinerte med maleri og video – i en utforskning av minne og persepsjon – dette ble stilt ut i b.la. Sandefjord og Ålesund Kunstforening.

«Sias to sider», basert på kunstnerens mormor Hansine Alvilde Lønnes negativ

«Menn og trær + og – ». video :https://vimeo.com/119539241

«Menn og trær + og – » 2 x 56 x 70 cm akryl og cyanotypi basert på kunstnerens mormors Hansine Alvilde
Lønnes negativ3

Stedsrelaterte prosjekter har gjennom en årrekke vært med på å forme Christiansens måte å arbeide på. Det å ha et stedlig utgangspunkt for utforskning av tematikk gir overraskende sammenhenger mener hun.Rock support er et arbeid laget for K-Lab 19 på Kjerringøy. Dette arbeidet er også presentert i filmen «Helt ute» som ligger på NRK: https://tv.nrk.no/serie/helt-ute/sesong/1/episode/1/avspiller

Tidligere har det narrative, i bruk av arkivfotografier vært viktig – i kombinasjon med et ekspressivt maleri. I den senere tid har landskap og natur vært Jannecke Lønne Christiansens omdreiningspunkt. Landskap som opplevd størrelse og som basis for tilhørighet – i en kombinasjon av fysisk og malerisk avtrykk og fotografi.

Hun sier: «I arbeidet med landskap ser jeg etter spor, etter mennesker og hvordan vi forholder oss til ideen om det ville. I Cyanotypien har jeg funnet en teknikk som samsvarer med mine interesser, her er naturen i teknikken, i forandringer, overraskelser og kjemiske prosesser.

De siste fire årene har hun jobbet med prosjektet «Blåtimen», et prosjekt, der hun bruker tekst, cyanotypi og installasjon i en søken etter å formidle en nærhet til natur som menneskelig erfaring.

Dette prosjektet har til nå blitt til 2 utstillinger, Galleri Fjordheim på Biri i 2020 og Prosjektrom 3 på Vinstra i 2017, dessuten deltagelse på Kunstbokmessen Bastard i 2019 med håndlagede boker og en bokutgivelse i 2020 med samme navn.

Denne boken skal, sammen med nye håndlagede bøker presenteres på årets Bastard.

Bokomslag Blåtimen. Kunstnerens eget foto.

Bildene over er fra en utstilling i Patrick Huse sitt visningsrom prosjektrom3 på Vinstra. Der presenterte hun blant annet en 9 meter lang installasjon med tekstbilder basert på Erland Kiøsteruds tekst «Sulten og skjønnheten». Han har også bidratt med tekst skrevet spesielt til Bokutgivelsen «Blåtimen».


Høsten 2020 viste Christensen utstillingen Blåtimen/Sediment på Galleri Fjordheim. Prosjektet Blåtimen viser til en overgangsfase og til den fotografiske teknikken cyanotypi sin blå farge. Gjennom dette prosjektet utforsker og videreutvikler kunstneren mulighetene denne teknikken gir, ved bruk av røntgenbilder, planter, negativer og tekster.

Fra utstillingen Blåtimen/Sediment på Galleri Fjordheim – cyanotypi på stoff og akvarellpapir. Kunstnerens eget foto.
Fra utstillingen Blåtimen/Sediment på Galleri Fjordheim – cyanotypi på stoff og akvarellpapir. Kunstnerens eget foto.

Lønne Christiansen arbeider nå fram mot en separatutstilling på Peder Balke senteret og en grafikk utstilling på Galleri Zink – begge i slutten av august. Separatutstilling i Galleri Zink og Galleri Kalk i Asker står deretter for tur i 2022.

Til Peder Balke senteret arbeider hun blandt annet med alternative og mere skulpturelle presentasjonsformer av cyanotypien.

Bokskisser. Kunstnerens eget foto.

Gjennom tematikken naturforståelse, utvider og søker jeg stadig utvikling i min tilnærmingen til fotografiet og maleriet og utvider dette gjennom å arbeide med alternative presentasjonsformer. Min opptatthet av det stedsspesifikke – som jeg også arbeider med i min virksomhet med land art – tar jeg med meg i ønske om at bilder/utstillinger skal oppleves fysisk og helhetlig. Stedet eller rommets karakter skal til enhver tid påvirke resultatet. – Jannecke Lønne Christiansen

Se Hjemmeside:
https://www.janneckechristiansenpictures.com
Og vimeokonto: https://vimeo.com/83587561