annonse_kunsthandverk_bastard_open_call

Søk om deltakelse på kunstbokmessen B*stard 2021

Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 5. gang i 2021 den 27. til 29. mai.

B*stard har som målsetning å være både et utstillingsvindu og en distributør for den viltvoksende underskogen av publikasjoner som utgjør kunstbok- og småforlagsfeltet. Messen utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Vi vil løfte frem glemte bøker som har vært lagret i skrivebordsskuffer og på atelierer i årevis av mangel på distribusjonskanaler, sammen med helt nye kunstneriske ytringer i bokform. Vi mener at kunstboken er et altfor lite kjent utstillingsformat som fortjener nye lesere, og mer oppmerksomhet i offentligheten.

Som deltaker får du vist frem bøker for salg både fysisk og digitalt, men må selv bidra til vakthold/salg. Den enkelte deltaker må også organisere eget salg med betalingsløsning på den fysiske delen av messen i Lillehammer. Våre bord måler 150×75 cm. Du får dekket overnatting med frokost (på Nansenskolen eller Lillehammer Vandrerhjem Stasjonen). Vi serverer et varmt vegetarisk måltid til alle deltakere hver dag på Oppland Kunstsenter. Alle messedeltakere får fri tilgang til verkstedene vi setter opp i forbindelse med B*stard 2021. Videre gir vi ut deltakerpass til Norsk Litteraturfestival, dersom dette også er mulig i 2021.

Formatet på B*stard 2021 er under utforming og vil tilpasses forholdene. Vi planlegger å ha både en fysisk messe med salg av bøker, et eget fagprogram og publiseringsverksteder, og parallelt selge bøker digitalt via bastardbok.no.

Søknadsfrist 24.01.2021

Link til søknadsskjema for deltagelse på B*stard 2021.

For spørsmål, ta kontakt med Oppland Kunstsenter på e-post: post@kunstopp.no eller telefon 971 22 422

 

Arkiv:

Les mer om Bastard 2020 her

Les mer om Bastard 2019 her

Les mer om Bastard 2018 her

Les mer om Bastard 2017 her