Ikke fisk 2

Fra prosjektet «IKKE-fisk».

BKO og Oppland Kunstsenter har gleden av å presentere den Biri-baserte kunstneren Ådne Kongssund Løvstad som månedens kunstner.

Løvstad er aktuell med to separatutstillinger:
Maleriutstilling på Galleri Fjordheim, Lisesalen, Biri 26.09.-18.10.
“VONER” prosjekter i Kauffeldtgården på Gjøvik 3.10-11.10. (der prosjektet «IKKE-fisk» er med)

Klikk her for CV.

IKKE-fisk / NO-fish
Om alt som ikke skulle vært i Tyriaelva og fisken som snart ikke er der.
Tyria renner fra Sjusjøvannet og ut i Mesnavannene i Ringsaker.
Sjusjøen og Natrustilen er av landets største hytteområder.
Naturen er under press, både som naturopplevelse, men også økosystemet.
Dette kan måles som vannkvalitet i Tyri elva og i Mesnaørreten som både lever og har sitt viktigste gyteområde her.
Vannkvaliteten har blitt merkbart dårligere og medieoppslag har vist at fisken i området inneholder fluor fra skismørning.
Fisken er i ferd med å forsvinne fordi elva forurenses og reguleres ned i gyteperioden.
Man kan ikke bare sitte å se at vår generasjon ødelegger den naturen som vi ønsker å oppleve.

Dada var Da – NåNå er NÅ
Derfor har jeg slått meg sammen med Hans Christian Medlien fra Ringsaker.
Vi bruker kunstneriske metoder, humor, poesi, rabulisme, Facebook, gæliskap, You-Tube, absurditeter, brevskriving, fantasi, akksjoner, avisinnlegg og mye annet – for at noe skal skje.
Vi kaller oss NåNåister fordi ting ikke må skje nå, – men NåNå.
Vi bruker U-kunst basert på bokstaven U, som man finner i det U-tenkte, U-tenkelige U-mulige, og mye annet.
Vi er berørte mennesker for uberørt natur.
Så langt har vi skrevet flere bekymringsmeldinger omkring vannkvalitet og fiskebestestand til Ringsaker kommune.
Deres manglende og negative reaksjoner viser at vi er mer ved begynnelsen enn slutten for vår aksjon.
Ringsaker kommune ser ikke ut til å ta utfordringene på alvor og gjøre noe med dem, – foreløpig.
I denne sammenhengen har vi laget installasjonen ”IKKE-fisk” – et verk der hullet viser den fisken som snart ikke er der lengre. Det er egentlig en U-fisk?

Ikke fisk 1

Fra prosjektet «IKKE-fisk».

Ikke fisk 6

Fra prosjektet «IKKE-fisk».

Ikke fisk 5

Fra prosjektet «IKKE-fisk».

Ikke fisk 4

Fra prosjektet «IKKE-fisk».

Ikke fisk 3

Fra prosjektet «IKKE-fisk».

Brevene til Ringsaker kommune og svarene finner du her:
Fluor
Vannkvalitet
Fiskebestand

En PDF om tidligere arbeider av Ådne Kongssund Løvstad finner du her.

Voner artprint nettside: https://www.vonerart.com 

Ved å klikke på lenker kan du lese brev og se utdrag fra tidligere aksjoner;
”Motforestilling 1”
Om bokstaven U. Klikk her: https://www.youtube.com/watch?v=Fc3PtJTgReA
Det NåNåistiske manifest. Klikk her. Og her: https://www.youtube.com/watch?v=qJd8KEG76Ak
Se mer om NåNåismen her.
Omtale i Ringsaker Blad. Klikk her.

”Is-I-Poesi”
– Berørte folk FOR uberørt natur – deler ut poesi i skiløypa på Sjusjøen
https://www.facebook.com/1968570773364547/videos/2043630619191895

IMG_5490

Fra prosjektet «Is-I-Poesi» – Berørte folk FOR uberørt natur

IMG_5492

Fra prosjektet «Is-I-Poesi» – Berørte folk FOR uberørt natur

«Myrsaken»
”Aldri mer myr” – Nånåistene nånner for vendepunktet  i “Myrsaken”.
Nånåistisk aksjon i forbindelse med avslutningen av bruk av myrområder på Sjusjøenhttps://www.youtube.com/watch?v=LVNjLqCFrqg

Myrsaken

Fra prosjektet «Myrsaken»

Myrsaken myrglass

Fra prosjektet «Myrsaken»

Leserbrev i ”Myrsaken”, Ringsaker Blad. Klikk her.
Brevveksling med Ringsaker kommune. Klikk her.