Åpen prekvalifisering til fem store kunstprosjekter.
Sparebanken Hedmarks kunstfond er i gang med fem store kunstprosjekter i tidligere Hedmark fylke. Alle kunstverkene skal stå utendørs i offentlig rom og forutsettes ferdig i løpet av 2022.

Sparebanken Hedmarks kunstfond har røtter tilbake til 1982, og har som formål å gi kunstneriske gaver innenfor tidligere Hedmark fylke. De fleste kommunene har mottatt en stor kunstgave plassert i offentlig rom. Kunstfondet planlegges avviklet og styret har vedtatt å invitere til prekvalifisering for videre honorert lukket konkurranse om kunstverk som gave til fem kommuner.

Prekvalifiseringen gjelder følgende kunstprosjekter:

  • Elverum: Rundkjøringsaksen på rv. 25 inn til Elverum fra vest (en eller flere rundkjøringer).
  • Våler: Uteområdet ved ny barneskole/flerbrukshall evt. ved bibliotek i Våler sentrum.
  • Åsnes: Rundkjøring på rv. 2 ved rådhuset i Flisa sentrum, evt. på rådhusplassen.
  • Sør-Odal: I stasjonsområdet/sentrumspassesjen i Skarnes sentrum.
  • Kongsvinger: Plassering ikke avklart.

Budsjettet for de enkelte kunstprosjektene vil ligge innenfor rammen av 800.000 – 1 million kroner.

Interesserte bes melde fra senest 25. oktober 2020 på e-post til kunstfondets sekretær Ingrid Almlid Ottermo, e-postadresse: ingrid.ottermo@sb1ostlandet.no.

Vi ønsker fortrinnsvis lenke til din nettside og en kort tekst hvor du presenterer deg selv og oppgir relevante referanseprosjekter. Som alternativ til nettside kan du sende pdf-dokumenter og/eller bilder (maks 5 stk). 

Hvis du bare er interessert i enkelte av prosjektene må du opplyse hvilke det gjelder. Vi forutsetter ferdigstillelse av alle kunstverkene senest i løpet av 2022.

Se mer informasjon om Sparebanken Hedmarks kunstfondet på sb1ostlandet.no/kunstfond
Lenke: https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/gaver-spons/kunstfond.html