Kunstnere og kunsthåndverkere i NKI, BKO og BKH er med dette invitert til å delta i årets juleutstilling ved Oppland Kunstsenter.

Vi håper mange ønsker å være med! Påmeldingsskjema finner du her

Juleutstillingen åpner fredag 20. november. Siste utstillingsdag er søndag 20. desember.

Dette er en ny tradisjon kunstsenteret ønsker å etablere, der kunstnere i BKO, NKI, BKH og inviterte gjester stiller ut verk i salongformat; et mylder av arbeider på gulv og vegger, med direkte salg fra vegg. Dette betyr at utstillingen til enhver tid vil forandre seg, og at vi derfor ikke kan garantere at ditt/dine verk vil henge hele utstillingsperioden. Vi ønsker oss primært mindre formater, men er også åpne for noen større verk, dette må avtales nærmere.

Det vil bli en rekke presentasjoner og åpne arrangementer i utstillingen; som kunstnersamtaler, verksteder, små konserter og foredrag.

ØNSKER DU Å DELTA?
Vennligst fyll ut dette registreringsskjemaet. Les denne viktige informasjonen før du fyller ut:

– Fyll ut registreringsskjemaet.
– Foto/dokumentasjon av kunstverk sendes i en egen e-post til juleutstillingen@gmail.com

PRAKTISK INFORMASJON
Kunstverk leveres ved Oppland Kunstsenter i uke 46 (mandag 9. november–fredag 13. november) kl. 10-16. Montering foregår i uke 47 og utføres av staben ved Oppland Kunstsenter.

Hver kunstner kan levere maks 2 kunstverk. Ett verk kan bestå av flere deler. Største aksepterte format er 150×150 cm, dette for å sikre plass til alle. Er du i tvil, ta kontakt. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Lever kunstverkene forsvarlig emballert. Du er selv ansvarlig for å pakke inn usolgte verk ved henting.

Ikke solgte verk hentes mandag 21. og tirsdag 22. desember kl. 10-16, eventuelt mandag 4. januar–fredag 8. januar 2021 kl. 10-16.

Angitte tider for levering og henting må respekteres. Utstillingen vil bestå av hundrevis av verk, og alle særavtaler medfører dermed ekstraarbeid for vår vitale, men dog lille stab.

Vi informerer fortløpende om eventuelle salg og utsteder salgsoppgjør etter endt utstillingsperiode. Oppland Kunstsenter tar 20% av salgssum i provisjon. Vi minner om at OK er non-profit og at alle inntekter går til driften av senteret.

SPØRSMÅL?
Ta kontakt med daglig leder Vilde Andrea Brun på post@kunstopp.no eller på tlf. 97122422.