belete_plakat

 

5.9.-18.10.2020

Separatutstilling med Wendimagegn Belete

Enfolded av Elin Melberg. Utstillingen er avbrutt pga vannlekkasje!

Oppland Kunstsenter ønsker velkommen til åpningen av nye utstillinger med de to aktuelle kunstnerne Wendimagegn Belete og Elin Melberg. Utstillingene åpnes lørdag 5. September kl. 14 i Lillehammer.

Oppland Kunstsenter sitt utstillingsprogram gir rom for et komplekst og sammensatt tidsbilde som kommer til uttrykk gjennom et bredt spekter av vitale kunstneriske praksiser.

Wendimagegn Belete vever fragmenter av Etiopias kulturelle fortid og samtid i energiske, sanselige, meningsmettede og detaljrike bilder. Med ulike visuelle uttrykk som overlapper hverandre utforsker han hvordan nedarvede minner overført gjennom generasjoner gjennomsyrer vår egen tid. Til utstillingen ved Oppland Kunstsenter vises en ny dynamisk serie malerier der ulike kunstneriske teknikker, historisk materiale, personlige og kollektive erfaringer forenes i en rytmisk puls. Arbeidene balanserer mellom fremstillingen av spesifikke motiver og å trekke betrakteren inn i det ukjente og abstrakte.

Hverken utstillingen eller enkeltarbeidene har titler. Det store veggfotoet ved inngangen til utstillingen portretterer en av motstandskvinnene som i 1935 kjempet mot Italias okkupasjon av Etiopia. Bildet kan sees som en form for tittel for utstillingen som helhet.

Wendimagegns praksis sirkler rundt Etiopisk narrativitet, identitet og historie. Han begynner sine arbeidsprosesser med innhenting av kildemateriale som arkivfotografier fra aviser og artikler, brev ,opptak av samtaler og et spekter av ulike tekstiler – mer spesifikt Etiopiske seremonielle plagg – som han finner både symbolsk og estetisk interessante i forhold til kontinuiteten deres tilstedeværelse utgjør  i vår tid. Fragmenter av det innsamlede materialet settes sammen til et rikt og komplekst landskap som sammensmeltes med kunstnerens egne personlige minner og perspektiver. Selv om materialenes opphav varierer, er de fleste knyttet til Etiopisk  historie.

Hvert verk er tungt ladet med overnevnte kildematerialer, samt bruddstykker av formelementer,  skriftspråk, mønstre og drømmeaktige abstrakte linjer som skaper en polyfoni – et mangestemt mylder av mulige narrative lesninger. Denne åpenheten gir arbeidene et preg av livsbejaende overskudd.

Kunstnerskapet særpreges av kunstnerens ukonvensjonelle tidsforståelse; han skiller ikke mellom fortid, nåtid og fremtid, men portretterer en kollektiv, psykisk tilstedeværelse. Arbeidene hans er et konsentrat av menneskelige erfaringer, som gir mening og inspirasjon til vår forståelse av historie og kultur både som individer og som samfunn.

Wendimagegn Belete (f.1986, Ethiopia) har en Mastergrad fra Tromsø Academy of Contemporary Art, og en BFA fra ASFAD, Addis Abeba University, Ethiopia.  Han har en omfattende internasjonal praksis  med både separat- og gruppeutstillinger. De kommende årene har han utstillingsavtaler både med Nasjonalmuseet i Etiopia (Addis abeba), LNM (Oslo), Kristin Hellegjerde Gallery Berlin, og han deltar på åpningen av Nasjonalmuseet i 2021. Samme år er han nominert til den internasjonale prisen «Future Generation Art Prize».

Utstillingen har mottatt tilskudd fra Kunstsentrene i Norge/Regionale Prosjektmidler for visuell kunst.

www.wendimagegnbelete.com

 

Utstillingen “Enfolded” av Elin Melberg er dessverre avbrutt på grunn av en vannlekkasje. Du kan se billedmateriale fra utstillingen på www.opplandkunstsenter.no frem til 18.10.

Elin Melberg viser tekstilverket Enfolded i Glasskuben. I sin arbeidsprosess drives hun av et sterkt ønske om fysisk tilstedeværelse og nærhet til materialene. Kunstnerskapet behandler store eksistensielle tema: liv og død; nedbrytning; kontroll, kaos; arv og erindring. Både i valget av materialer, og i den kunstneriske bearbeidelsen av disse  beveger Enfolded seg i spenningsforholdet mellom et tiltrekkende, delikat uttrykk, og en mer urovekkende og frastøtende lesning. Arbeidet kan assosieres både med et korallrev, eller designverdenens glansede virkelighet, og samtidig kan tekstilverket ligne på  innsiden av en abnorm kropp, der kroppsvæsker og halvfordøyd ernæring flyter over i hverandre. Både kunstnerskapet generelt, og det spesifikke arbeidet som vises på Oppland Kunstsenter, utforsker det å være i en liminal fase; å balansere på en egg – hvor undersøkelsene belyser universelle og eksistensielle spørsmål.

Utstillingen er dessverre tatt ned på grunn av en vannlekkasje. Verket “Enfolded”vises på Norske Kunsthåndverkere sin årsutstilling ved Nordnorsk Kunstmuseum som åpner 17.10.2020

Enfolded

Det blåser

Men likevel holder du deg nær

Du er her

Du er nær

Jeg kjenner deg

Jeg kjenner meg i deg,

i hvert steg

Her

Tilstede

Jeg vil ikke glemme

Jeg vil ikke miste

Jeg vil ha deg her i tiden

Sting etter Sting

Med meg

Inntil

Nært

Ikke borte

Elin Melberg (f. 1976, Stavanger) bor og arbeider i Stavanger. Melberg har en Master of Fine Art fra Royal College of Art (2002) i London. Nylige utstillinger inkluderer Abingdon Studios (Blackpool) (2019); Interface gallery (Oakland, USA) (2019); Aker brygge (Oslo) (2018); Kunsthall Stavanger (2018); Kunstmuseet KUBE (Ålesund) (2018); Sølvberget Galleri (Stavanger) (2018 og 16); SPECTRA Aberdeen (Aberdeen 2018); Kunstmuseet Nord – Trøndelag (2018); Nordenfjeldske kunstindustrimuseum (Trondheim) (2017); Stavanger kunstmuseum (2017 og 14); Galleri Format (Oslo) (2016); Open Source Gallery (Brooklyn, NY) (2016), Griffin Gallery (London) (2015), Vestlandsutstillingen (2015); Galleri Opdahl (Stavanger) (2014). 

Utstillingen har mottatt tilskudd fra Stavanger kommune.

www.elinmelberg.com

Instagram: @elinmelberg

Enfolded16

Enfolded (detalj) av Elin Melberg. Foto: Jan Inge Haga