IOMAKA er en kunstnerduo som består av Ingrunn O. Myrland (f. 1976) og Ann Kristin Aas (f. 1976). De har gjennom flere år laget utstillinger sammen basert på felles interesser og tematikk. IOMAKA er opptatt av historiefortelling; om å skape opplevelsen av å gjenkjenne noe, som en erindring eller en lagret erfaring.

Utstillingens tittel, NÆRMERE DEG, indikerer empati og et ønske om å leve seg inn i – eller forsøke å forstå, å komme nærmere noe eller noen. Både Myrland og Aas har undersøkende praksiser der vi kommer nærmere naturens former, tid, kvinnehistorie, materialitet, de store linjene i vår egen tid som feminisme og klimaendringer, og de små detaljene, kvister , løv og uttørkede vepsebol. Verk, som åpner eksistensiell tematikk knyttet til hvordan livet og døden er sammenfilteret og gjør alt forgjengelig. I utstillingen møter publikum tvetydige bilder, objekter og rominstallasjoner gjennom ulike uttrykk og formater.

Utstillingen har mottatt tilskudd fra Kunstsentrene i Norge gjennom tilskuddsordningen Regionale Prosjektmidler for Visuell Kunst

Ann Kristin Aas jobber med objekter og installasjoner som tar utgangspunkt i readymades og naturmaterialer. Arbeidene tar for seg hverdagens skulte poesi, og belyser problemstillinger i møtet mellom natur og kultur.

https://www.annkristinaas.no

Ingrunn Oddny Myrland jobber hovedsaklig med tekstile materialer som bearbeides med bl.a. plantefarging, klipping og søm. Med arbeidene sine ønsker hun å synliggjøre en form for fysisk erfaring, men også en dragning mot noe større enn oss selv; det lille mennesket i den store sammenhengen.

http://nurgni.no

Fra IOMAKAS utstilling «Nærmere deg», Oppland Kunstsenter,  2020. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Fra IOMAKAS utstilling «Nærmere deg», Oppland Kunstsenter, 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_DSC6270

Fra IOMAKAS utstilling «Nærmere deg», Oppland Kunstsenter, 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_DSC6324

Fra IOMAKAS utstilling «Nærmere deg», Oppland Kunstsenter, 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen.

To prosjekter i samtale av Damir Avdagic, 18.01.-08.03.2020, Glasskuben

Damir Avdagics (f.1987, Banja Luka, Bosnia & Hercegovina) praksis reflekterer over emnene historisk minne og identitet gjennom tekst, performance og video.

Konflikten i Eks-Jugoslavia utgjør en sentral del av kunstnerens familiehistorie og danner den historiske bakgrunnen for Avdagics arbeider, som kan forståes som etnografiske dokumenter. Hans verker sporer effektene av en historisk tidsepoke på ulike generasjoner og undersøker hvordan fortiden påvirker subjekter i nået og deres forståelse av nasjonalitet, kulturell identitet og selvet.

I utstillingen “To prosjekter i samtale” ved Oppland Kunstsenter viser Avdagic to arbeider, bestående av videoverket “Repriza/Uzvracanje” (Reprise/Response) fra 2018 og en serie ti nye trykk som er produsert i 2019 i forlengelse av videoen.

Tekstmaterialet i trykkene er hentet fra et av Avdagics tidligere arbeider, hvor fire medlemmer av hans egen generasjon diskuterer konflikten i Eks-Jugoslavia og måtene de føler dens historie fortsatt er aktiv, blandt annet via deres foreldres stillhet og motvilje til å snakke om begivenhetene på 90-tallet.

I videoverket “Repriza/Uzvracanje (Reprise/Response) blir denne samtalen fremført av fire medlemmer av foreldre-generasjonen og reagert på, gjennom samtaler rundt ansvar, skyldfølelse og kommunismens arv sett i lys av konflikten. Dialogen kan også leses som en allmenngyldig problematisering av konflikt, fortielse, opprør, og hvor vanskelig det kan være å sette ord på enkeltindividets og samfunnets feilbarlighet.

Damir Avdagic er utdannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, København (MFA, 2008-2014) og fra Universitetet i California, UCLA, Los Angeles (MFA, 2013-2016)

Hans arbeider har blitt vist på en rekke institusjoner i inn og utland, blandt annet ved 18th Street Art Center, Santa Monica, CA, Kunsthall Charlottenborg, København, Danmark, Fotogalleriet, Oslo, Norge, Entrée Galleri, Bergen og Kristiansand Kunsthall.

Avdagic er mottaker av en rekke priser og stipender, deriblandt, BKHs Fotokunstpris, Fulbrightlegatet, ISCP stipendopphold I New York via Office of Contemporary Art og Statens Kunstnerstipend.

_DSC6215

Fra “To prosjekter i samtale” av Damir Avdagic, Oppland Kunstsenter, 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Bilde Oppland Kunstsenter

Videostill fra “Repriza/Uzvracanje” (Reprise/Response) 2018 av Damir Avdagic. Kunsterens eget foto.

_DSC6219

Fra “To prosjekter i samtale” av Damir Avdagic, Oppland Kunstsenter, 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen.