2

Formidling for Lillehammer Læringssenter i installasjonen “Paper drawing #26” av Marit Roland. Foto: Randi Liliequist.

PRESSEMELDING

Oppland Kunstsenter

 

I rommet innenfor rommet innenfor rommet

Oppland Kunstsenter, billedkunstner Randi Liliequist og Lillehammer Læringssenter har gleden av å annonsere at formidlings- og samarbeidsprosjektet I rommet innenfor rommet innenfor rommet har mottatt kr. 250 000 i tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNBs nye støtteordning Kunst på programmet !

I rommet innenfor rommet innenfor rommet er et formidlingsprosjekt der Oppland Kunstsenter (OK) er prosjekteier, og der Lillehammer Læringssenter (LLS) og billedkunstner Randi Liliequist er samarbeidspartnere. Prosjektet har som formål å bruke samtidskunsten grenseløse og overskridende språk som utgangspunkt for dialog, kunstnerisk fordypning og medskapning. Elever fra Lillehammer Læringssenter skal følge utstillingsprogrammet ved Oppland Kunstsenter gjennom galleribesøk, verksteder, atelierbesøk, samtaler og deltakelse. Billedkunstner Randi Liliequist har rollen som formidler og bruker sin særegne kreative og involverende metodikk til å lede programmet.

Kontaktperson:

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter

E-post: post@kunstopp.no

Telefon: 93401487

 

www.kunstopp.no

www.randi-liliequist.no

www.lillehammer.kommune.no/voksenopplaering.465414.no.html

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/kunstformidling-til-barn-og-unge