Fra IOMAKAS utstilling «Nærmere deg», Oppland Kunstsenter,  2020. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Fra IOMAKAS utstilling «Nærmere deg», Oppland Kunstsenter, 2020. Foto: Øystein Thorvaldsen.

BKO har gleden av å presentere IOMAKA i anledning utstillingen «Nærmere deg» ved Oppland Kunstsenter.

Når: Fredag 31. januar kl. 11:00.
Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer.

IOMAKA er en kunstnerduo som består av Ingrunn O. Myrland (f. 1976) og Ann Kristin Aas (f. 1976). De har gjennom flere år laget utstillinger sammen basert på felles interesser og tematikk. IOMAKA er opptatt av historiefortelling; om å skape opplevelsen av å gjenkjenne noe, som en erindring eller en lagret erfaring.

Utstillingens tittel, Nærmere deg, indikerer empati og et ønske om å leve seg inn i – eller forsøke å forstå, å komme nærmere noe eller noen. Både Myrland og Aas har undersøkende praksiser der vi kommer nærmere naturens former, tid, kvinnehistorie, materialitet, de store linjene i vår egen tid som feminisme og klimaendringer, og de små detaljene, kvister , løv og uttørkede vepsebol. Verk, som åpner eksistensiell tematikk knyttet til hvordan livet og døden er sammenfilteret og gjør alt forgjengelig. I utstillingen møter publikum tvetydige bilder, objekter og rominstallasjoner gjennom ulike uttrykk og formater.

Ann Kristin Aas jobber med objekter og installasjoner som tar utgangspunkt i readymades og naturmaterialer. Arbeidene tar for seg hverdagens skulte poesi, og belyser problemstillinger i møtet mellom natur og kultur. https://www.annkristinaas.no

Ingrunn Oddny Myrland jobber hovedsaklig med tekstile materialer som bearbeides med bl.a. plantefarging, klipping og søm. Med arbeidene sine ønsker hun å synliggjøre en form for fysisk erfaring, men også en dragning mot noe større enn oss selv; det lille mennesket i den store sammenhengen. http://nurgni.no

Velkommen til BKOrdet! Kunstnerne forteller om sine arbeider og det serveres lunsj etter presentasjonen.

Styret i BKO initierer kunstnerpresentasjoner i forbindelse med Oppland Kunstsenters felleslunsjer den siste fredagen i måneden; en opplandskunstner presenterer et av sine prosjekter, eller forteller om sin kunstneriske praksis i forkant av felleslunsjen. Dette er en måte for kunstnerne i regionen å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Oppland, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Oppland overfor et kunst- og kulturinteressert publikum.