BABF.indd

Søk om deltakelse på kunstbokmessen Bastard 2020

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 4. gang i 2020 den 28. til 30. mai.

Kunstbok- og småforlagsbransjen er et stort, uregjerlig, tverrfaglig og internasjonalt felt som relativt sett er lite eksponert i norsk sammenheng. Bastard representerer i så måte kun toppen av isfjellet, men har som målsetting å være et samlingspunkt og utstillingsvindu for feltet, og å vise frem mangfoldet innen disse ytringsformatene.

Messeutstillingen og salget av bøker vil foregå i et messetelt på Stortorget i Lillehammer sentrum i direkte tilknytning til Oppland kunstsenter, samt i kunstsenterets egne lokaler, fredag 29. og lørdag 30. mai mellom klokken 12 og 17.

Kunstbokmessen Bastard 2020 inviterer til en hel dag med verksteder for bokproduksjon torsdag 28. mai. Deltakerne får innføring i ulike teknikker og formater som gjør selvpublisering mulig. Det serveres et varmt måltid midt på dagen, og programmet gir rom for samtale, idéutveksling og samarbeid. .

Vilkår:

  • Utstillere på Bastard 2020 får tildelt bord, men må selv stå på stand og organisere eget salg.
  • Bastard tar ikke provisjon av salget.
  • Oppland kunstsenter dekker overnatting i inntil 3 netter innenfor egne avtaler.
  • Deltakere får festivalpasset til Norsk Litteraturfestival kostnadsfritt.
  • Fagprogrammet med presentasjoner og samtaler den 29. og 30. mai. er gratis for deltakerne
  • Deltakere kan delta gratis på en heldags workshop torsdag 28. mai.
  • Det serveres et varmt måltid til alle deltakere 28.- 30. mai.
  • Utstillere på Bastard 2020 må selv arrangere og bekoste egen reise. Ved lang reisevei kan det søkes om subsidiering av reisen.

Krav til søknaden: Send en e-post med kort beskrivelse av kunstboken/kunstbøkene/forlaget du ønsker å stille ut (ca 1-2000 tegn) til prosjekt@kunstopp.no Legg ved et portrettfoto av deg selv, samt illustrasjonsfoto av boken/bøkene/forlaget som kan brukes i informasjonsmaterialet til messen. Merk e-posten med “Søknad Bastard 2020″.

Søknadsfrist 31.1. 2020