Kunstbanken Hedmark Kunstsenter 2.11.-29.12.2019, Oppland Kunstsenter 9.11.-15.12.2019

 

Klikk her for å lese/laste ned utstillingskatalogen.

Alle de historiske fellestrekkene mellom Hedmark og Oppland gir en felles klangbunn, en rekke referanser og liknende kulturell forståelse. En skal ikke legge skjul på at et slik historisk fellesskap kan virke som en klam hånd over en, men i en globalisert verden er nettopp slike historiske fellesskap kime til en kulturell motstand også. 

Fra Bjørn Hatteruds utstillingstekst Innlandet som motstand

I utstillingen SIAMESISK – Innlandet som motstand har Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Oppland Kunstsenter utfordret kunstnere og kunsthåndverkere i Hedmark og Oppland til å tematisere regionreformens betydning. Intensjonen er å gi kunstpublikummet en mulighet til å bli bedre kjent med kunstnerne som sammen skal utgjøre kunstscenen i det nye Innlandet fylke. Noen av kunstnerne har valgt å gå direkte inn i tematikken rundt sammenslåingen og lager nye verk som behandler dette. Andre tar utgangspunkt i sin vedvarende praksis som organisk knytter seg til tematikken. Dette gir utstillingen en siamesisk form, to organismer som henger uløselig sammen, mens innholdet viser ulike tendenser og er bredspektret og individuelt.

SIAMESISK – Innlandet som motstand foregriper regionreformen på tre direkte vis: kunstnernes bidrag, publikums bevegelse over den gamle fylkesgrensa mellom Hamar og Lillehammer for å besøke begge utstillingene, og de to kunstsentrenes samarbeid.

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Oppland Kunstsenter ble etablert på henholdsvis Hamar i 1981 og Lillehammer i 1986 og er to av i alt femten kunstsentre i Norge. Selv om hvert kunstsenter er særegent og jobber ut fra ulike forutsetninger samles alle om de samme målsettingene: ikke-kommersiell visning og formidling av samtidens kunstuttrykk og å sikre kunstneres ytringsfrihet i samfunnet. Kunstsentrene i Hamar og Lillehammer har vært og er naturlige møtepunkter for kunst, kunstnere og publikum. Denne samarbeidsutstillingen er med på å forberede en ny hverdag der begge sentrene, med sine virksomheter tilhører en og samme region.

SIAMESISK – Innlandet som motstand baserer seg på innsendte søknader juryert av direktør Ingrid Blekastad og kunstfaglig medarbeider Christel Sverre fra Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og daglig leder Vilde Andrea Brun og prosjektkoordinator Siri Leira fra Oppland Kunstsenter. I tillegg er enkelte kunstnere invitert inn for å utvide uttrykksmangfoldet ytterligere.

Av de 18 kunstnere som deltar, vises 11 i Kunstbanken og 7 ved Oppland Kunstsenter:

Hedda Roterud Amundsen, Marit Arnekleiv, Kathrine Berg, Inga Blix, Sylvia Denais, Ragnhild Enge, Johannes Engelsen Espedal, Rannveig Funderud, Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir, Morten Haugmo, Inger Holbø, Mailind Solvind Mjøen, Ansgar Ole Olsen, Liv Rygh, Anna Widén, Silje Eugenie Strande Øktner, Anna Charlott Österberg og Endre Aalrust.

Den kunstneriske prosessen er ofte langsom og går sin gang uavhengig av reformer og politiske beslutninger. Likevel fungerer kunst som en forbindelse mellom virkelige hendelser og filosofisk tenkning i tiden. Med sin subjektive forankring, utvidende effekt og sitt kritisk potensial kan samtidskunsten være en motkraft til det forflatende og likhetselskende. Utstillingen SIAMESISK – Innlandet som motstand tilbyr supplerende innlegg i debatten om samfunnet gjennom flere og nyanserte blikk på virkeligheten, overraskende initiativ og aktiviteter, og motstand – når det trengs.

 

Ingrid Blekastad og Christel Sverre, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Vilde Andrea Brun og Siri Leira, Oppland Kunstsenter

Amundsen

«Mjøsa State of Mind (the map)» (skjermbilde), Hedda Roterud Amundsen. Kunstnerens eget foto.

 

Arnekleiv

«Fritt etter Alfred Russell Wallace», Marit Arnekleiv. Kunstnerens eget foto.

Gudmundsdottir

«Der solen er stum», Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Siamesisk Morten Haugmo

«Gratulerer», Morten Haugmo. Foto: Randolph M. Highberg.

Olsen

«Protese», Ansgar Ole Olsen. Foto: Jiri Havran.

Aalrust

«Mare» (stillbilde), Endre Aalrust. Kunstnerens eget foto.

 

Bilder fra utstillingen på Oppland Kunstsenter, foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC0802

“Det relasjonelle aspektet øker i kompleksitet når det er flere ulike grenser som krysses” av Hedda Roterud Amundsen. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC0714

“Det relasjonelle aspektet øker i kompleksitet når det er flere ulike grenser som krysses” av Hedda Roterud Amundsen. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC0830

“When i hear the word culture… ” og “I can’t even think straight” av Endre Aalrust. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_DSC0854

“Nær deg” av Kathrine Berg. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_DSC0806

“MOTher, Fiskevollen” av Mailind Solvind Mjøen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_DSC0868

Oversiktsbilde. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_DSC0872

The past is a foreign country av Inga Blix. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC0880

Ordførere ønskes særlig velkommen av Silje Eugenie Strande Øktner. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC0906

Transluserende smil av Morten Haugmo. Foto: Øystein Thorvaldsen.