NAUS

Nord-Aurdal kommune har bygd ny ungdomsskole like ved Fagernes sentrum. Kunstutvalget inviterer til åpen prekvalifisering og oppfordrer to eller flere kunstnere til å søke sammen.

Det er avsatt 2 millioner til hele kunstprosjektet, som i alt har fire delområder. Det er de to første delområdene kunstutvalget etterspør søknader til.

Del 1: Et fasadeprosjekt. Budsjett: 1.100.000,-
Del 2: Et samarbeidsprosjekt mellom kunstnere og elevene ved skolen. Budsjett: 250.000,-

Disse to prosjektene kan sees under ett. Kunstutvalget ønsker en kort motivasjonstekst, CV, samt 10 bilder av kunstprosjekter som representerer kunstnerskapet til kunstneren eller kunstnergruppa som søker. Materialet sendes samlet i en PDF (maks filstørrelse 5 MB) til kultursjef Renate Remme Øverseth på e-post: Renate.Remme.Overseth@nord-aurdal.kommune.no Merkes: Prekvalifisering NAUS. Frist for innsendelse 21. november.

4-6 kunstnere/grupper inviteres videre til et møte med kunstutvalget for en samtale om prosjektet. Disse møtene vil danne grunnlaget for en endelig beslutning om hvilke kunstner/ kunstnergruppe som velges. Møtene vil finne sted i tidsrommet 13.- 17. januar 2020. Gjennomføringen av prosjektene skal skje 2020-2021.

Eventuelle spørsmål vedrørende prekvalifiseringen kan rettes til kunstkonsulent Marit Arnekleiv: m-arnek@online.no

Klikk her for å lese/laste ned hele utlysningen med beskrivelse av skolen og plan for kunstprosjektene.