EB8BE97D-A4B5-4A74-B951-594C435FBA64

Anna Sigmond Gudmundsdottir, kunstnerens eget foto

BK´Ordet har gleden av å presentere Anna Sigmond Gudmundsdottir. Kunstnerpresentasjonen foregår på Oppland kunstsenter i Kirkegata 68 (Lillehammer) fredag 28.6. kl. 11.00.

Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir, født 1974 i Reykjavik på Island, har siden hun gikk ut av Kunstakademiet i Bergen i 2000 blitt betraktet som en av sin generasjons mest betydningsfulle kunstnere.

De siste årene har Gudmundsdottir, i tillegg til sitt arbeid ved kunstinstitusjonen Harpefoss Hotell, hatt bestillinger på flere store offentlige kunstprosjekter. Hun har også holdt flere separatutstillinger i velrennomerte gallerier og visningsteder og deltok på Høstutstillingen i 2017 med det omfangsrike, sammensatte maleriet «Wall». Gudmundsottir er et multitalent av en kunstner som ikke begrenser seg til én type uttrykk, men som veksler mellom tegning, maleri, fotografi og installasjoner. Hun gjør det fordi hun kan. En av mange høydepunkter i Gudmundsdottirs virke som kunstner er hennes separatutstilling ved OK Centre For Contemporary Art i Linz i Østerrike og hennes deltakelse ved allerede nevnte Manifesta 4. I tillegg til flere utstillinger i utenlandske gallerier og museer deltok Gudmundsdottir på referanseutstillingen LIGHTS ON ved Astrup Fearnleymuseet i Oslo i 2008.

BK´Ordet

Styret i BKO initierer kunstnerpresentasjoner i forbindelse med Oppland Kunstsenter sine felleslunsjer den siste fredagen i måneden; En Opplandskunstner gir en halv times presentasjon om et aktuelt prosjekt eller en mer generell presentasjon av sin kunstneriske praksis. Dette er en måte for kunstnerne i regionen å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Oppland, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Oppland overfor et kunst- og kulturinteressert publikum. Arrangementet er åpent for publikum. I etterkant av presentasjonen serveres det enkel lunsj.

Oppland Kunstsenter

Oppland Kunstsenter ble etablert i 1986 og er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst. OK er også et kompetansesenter for offentlige kunst- prosjekter, og initierer kunstfaglige arrangementer og samtaler.

Våre utstillinger og arrangementer representerer og bidrar til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Oppland Kunstsenter eies av Billedkunstnerne i Oppland (BKO) og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NK-Øst), og inngår i det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN).