logoSort2

BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND

IMG_9729.lite

Borgny Svalastog med monotypi. Foto: Elin Stokkenes

Borgny Svalastog tildeles Oppland Kunstsenter sitt produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond i 2019

Det kunstfaglige utvalget ved Oppland Kunstsenter behandlet 16 innkomne søknader om produksjonsstipend i møte 24.6.2019 på Oppland kunstsenter.  Søknadene holdt gjennomgående et høyt faglig nivå, og gjorde søknadsbehandlingen både interessant, givende og krevende.

Fagutvalgets begrunnelse: Borgny Svalastog er en av regionens mest markante kunstnere med en bred utstillings- og utsmyknigspraksis både i Norge og internasjonalt. Arbeidene hennes viser en stor kompleksitet både i innhold, materialitet, kunst- og kulturhistorisk forståelse og utførelse. Hun arbeider blant annet med tekstil, grafikk, tegning, pastell, skulptur og installasjon. Stipendet skal gå til produksjon av monotypier som inngår i en større utstilling inspirert av Draumkvedet der også broderi, performance og installasjon er en del av det helhetlige kunstneriske uttrykket. Prosjektet skal vises ved Telemarksgalleriet, Museo Das Pergrinacions e de Santiago (Spania) og Kunst Centeret Sikeborg bad (Danmark).

www.borgny-svalastog.no

 

Produksjonsstipend 2019 Borgny Svalastog

“St. Mikael”, broderi av Borgny Svalastog. Kunstnerens eget foto.