Bilde 5

Bastard på MAD, Paris, sept. 2018. Foto: Vilde Andrea Brun

Fra og med 1. mars og ut april er Bastard fokusaktør i Nordic Art Press sin bokhandel på Kunstnernes Hus. Et utvalg av publikasjoner speiler Bastard som et organisk og pulserende konglomerat; en uren og kaotisk skapning som rommer et stort spenn av ytringsformater. Her presenteres en rekke kunstnere, forlag og tidsskrifter som blir å finne på kunstbokmessen Bastard 2019 i Lillehammer 23.-26. mai,  sammen med deltakere fra tidligere utgaver;

Anngjerd Rustand, Trippelpunkt

Marit Arnekleiv, Arthub Publisher

B.L.A.D., Blank Blank

Hans Kristian Borchgrevink Hansen

Codex Polaris

Patrick Huse, Delta Press

Elephant Kunsthall

Ensayos, Randi Nygård og Karolin Tampere

Falland Forlag

Grafters´Quarterly

Ingri Haralsen og Petter Buhagen

Kay Arne Kirkebø

Ådne Kongssund Løvstad

Thomas Kvam, Uten Tittel Forlag

Thorbjørn KvasbøArnoldsche Art Publishers

Per Jonas Lindström

Jannecke Lønne Christiansen

Oppland kunstsenter

Elise Schonhowd

Martin Sæther

Tore Magne Gundersen

Vagant

Brynhild Winther

Øystein Wyller Odden, Feil Forlag

Hilde Aagaard

 

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for tredje gang i 2019.

 

Nordic Art Press (NAP) er et nettverk for distribusjon og formidling av nordiske kunstbøker.

På Kunstnernes Hus selger NAP bøker fra nordiske kunstbokforlag og -aktører. For å synliggjøre hver enkelt utgivelses- praksis er utvalgte forlag i fokus i avgrensede tidsperioder.