«Oktagon» (2017) av Rintala Eggertsson arkitekter ved Strandtjønn i Sør-Fron. En del av prosjektet Vegskille. Kunstkonsulenter: Viel Bjerkeset Andersen og Eivind Slettemeås. Foto: Eivind Slettemeås.

«Oktagon» (2017) av Rintala Eggertsson arkitekter ved Strandtjønn i Sør-Fron. En del av prosjektet Vegskille.
Kunstkonsulenter: Viel Bjerkeset Andersen og Eivind Slettemeås.
Foto: Eivind Slettemeås.

Er du interessert i å jobbe som kunstkonsulent, men usikker på hvordan du går frem og hvilke kvalifikasjoner som kreves? Lurer du på hvordan offentlige kunstprosjekter fungerer i et lokalsamfunn, hvordan de kan finansieres eller hva de forskjellige aktørene i dette feltet egentlig gjør? Jobber du som kunstkonsulent og savner noen å utveksle erfaringer med?

Oppland kunstsenter og Kunstbanken Hedmark Kunstsenter inviterer til et seminar om muligheter og utfordringer ved kunstoppdrag i offentlige rom. Det vil bli mulighet for å dele erfaringer og tanker omkring dette arbeidet, enten du er kunstkonsulent, kunstner, arkitekt eller byggherre.

Gratis deltagelse.

Påmelding: Trykk ‘Skal’ på Facebook-arrangementet eller send en e-post til: okior@kunstopp.no innen 15. mars. Spørsmål angående seminaret kan sendes til samme adresse.

PROGRAM
11:30-12:00
Registrering, kaffe og biteti.

12:00-12:10
Introduksjon og praktisk informasjon ved Christel Sverre, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Siri Leira, Oppland kunstsenter.

12:10-13:00
KOROs direktør Svein Bjørkås presenterer den nye Lokalsamfunnsordningen (LOK). LOK erstatter de to kunstordningene KOM (kunstordningen for kommunale og fylkeskommunale bygg og anlegg) og URO (kunstordningen for offentlige uterom). Gjennom LOK vil KORO styrke samarbeidet med kunst- og kunstnermiljøene i regionene og med kommuner og fylkeskommuner. Bjørkås vil også informere om KOROs oppdragsportal og kompetansekrav tilknyttet kunstkonsulent-/kuratornettverket.

13:00-13:20
Kunstkonsulent Eivind Slettemeås forteller om prosjektet «Vegskille» i Gudbrandsdalen som omfattet fem kommuner og ti kunstprosjekter. Hvordan jobbe med stedet i kunsten? Kan samfunn utvikle kunst?

13:20-14:00
Lunsj.

14:00-14:20
Kunstkonsulent Jannecke Lønne Christiansen presenterer prosessen bak kunstprosjektene ved Valdres lokalmedisinske senter. Å arbeide som kunstkonsulent handler om å formidle samtidskunst: Hvordan gi kunsten og kunstnerne tillit og faglig respekt og brukerne en opplevelse av eierskap?

14:20-14:40
Arkitekt og kunstkonsulent Ola Sendstad presenterer bakgrunn og erfaringer fra egne prosjekter og som kunstkonsulent/kurator med fokus på oppstart og tilnærminger til et sted.

14:40-15:10
Kunstkonsulent Reidun Bull-Hansen og byggherrerepresentant Heidi Hitland presenterer pågående kunstprosjekt ved Glommasvingen skole i Sør-Odal kommune. De vil også bidra med informasjon, inspirasjon og realitetsorientering for hvordan konsulenten kan fylle rollen som kunstfaglig rådgiver og prosjektleder fra første møte til kunstprosjektet er ferdigstilt og overlevert.

15:10-15:25
Kaffe og biteti.

15:25-15:55
Spørsmål og svar om hvordan man går frem for å bli kunstkonsulent.

15:55-16:00
Avslutning.

OM DELTAGERNE

Svein Bjørkås er direktør i KORO. Han har lang erfaring som leder i kunst- og kunnskapsinstitusjoner og har blant annet arbeidet ved universitetene i Bergen og Oslo, Telemarksforsking, Høgskolen i Vestfold, Norsk kulturråd og Norsk musikkinformasjon. Bjørkås har publisert bøker, rapporter og artikler om kunst, kulturpolitikk og kulturelle endringsprosesser. Han er utdannet sosiolog og fotograf.

Eivind Slettemeås etablerte Harpefoss hotell i 2011, et flerkunstnerisk prosjekt som omfatter blant annet en residency, konserter, galleri, forlag og festival. Slettemeås jobber som prosjektleder for utvikling av Ringebu Prestegard og Ringebu Stavkirke. Han er produsent, kurator og skribent med særlig fokus på kunst i offentlige rom-prosjekter som omhandler områdeutvikling og undervisningsprosjekter.

Jannecke Lønne Christiansen er billedkunstner, kunstkonsulent og kunstlærer ved Nansenskolen. Hun har erfaring med kunst i offentlige rom både som konsulent og kunstner. Det siste store konsulentoppdraget hennes var ved Valdres lokalmedisinske senter. Sommeren 2019 deltar hun ved Kjerringøy Land Art Biennale.

Ola Sendstad er arkitekt og arbeider med prosjekter i skjæringspunktet mellom stedsutvikling, kunst og kulturminnevern. Praksisen inkluderer også kuratering av utstillinger og kunst i offentlige rom.

Reidun Bull-Hansen er en erfaren kurator, kunstkonsulent og kunstfaglig prosjektleder for kunst i offentlige rom.

Heidi Hitland har vært lærer i Sør-Odal kommune siden 1984 og varaordfører i 40% stilling siden 2011. Hitland er også leder av kunstutvalget i Sør-Odal kommune.

 

Seminaret har mottatt støtte fra KOROs KOM-ordning.

///

NB! Dagen etter, torsdag 28. mars, arrangeres en åpen fagkonferanse med tittelen «Nye territorier? Desentralisert kunstpraksis», også på Hamar:

Hvilke rom skapes av kunstnerinitiativer utenfor den institusjonelle allfarvei? Oppland Kunstsenter og Kunstbanken Hedmark Kunstsenter samarbeider med «Mjøsa – et kunstprosjekt», Oppland Fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune om en konferanse som setter dette spørsmålet på dagsorden. Vi har samlet kunstnere, kritikere, institusjonledere og teoretikere som skal samtale om og belyse spørsmål knyttet til desentralisert kunstpraksis. Konferansen finner sted i Hamar Teater 28. mars. Hovedinnledere: Per Bjarne Boym, Alexander Carnera, Anne Ogundipe.

For mer informasjon og påmelding til denne konferansen, klikk her: http://mjosakunst.no