Til nettsak

Lillehammer kommune inviterer herved kunstnere til å melde sin interesse for gjennomføring av kunstprosjekter på nye Nordre Ål skole.

Kunstnere, kunsthåndverkere, arkitekter eller kunstnergrupper søkes til ett prosjekt utendørs og ett prosjekt innendørs på den nye skolen.

Se kunstplan her.

Med utgangspunkt i denne åpne prekvalifisering vil tre kunstnere/kunstnergrupper til hvert av prosjektene inviteres til en honorert konkurranse som vil lede til oppdrag.

Totalbudsjett til kunstprosjekt innendørs: 500 000,-
Totalbudsjett til kunstprosjekt utendørs: 1 100 000,-

Innsendt materiale til prekvalifisering skal begrenses til én pdf-fil med CV, begrunnelse for interesse/motivasjon og bilder av relevante arbeider på inntil 10 A4-sider og 10 Mb. Det bes altså ikke om konkrete forslag, men om en begrunnelse for interesse/motivasjon for oppdraget, inkludert spesifisering av hvilket av de to oppdragene det søkes om – innendørs eller utendørs.

Frist for å melde interesse er 21.12.2018.

Interesserte kunstere/kunstnergrupper bes sende materialet per e-post med emne KUNST NORDRE ÅL til postmottak@lillehammer.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad: post@olasendstad.no