Hotel Occidenta Hotel Occidenta, Bærum kunsthall 2017. Kunstnerens eget foto.

Fredag 30. november inviterer BKO og Oppland kunstsenter til en kunstnerpresentasjon med Johannes Engelsen Espedal klokken 11.00.Presentasjonen finner sted i Oppland kunstsenter sine lokaler i Kirkegata 68.

Fri entré og lett servering!

Johannes Engelsen Espedal (f. 1988) bor og arbeider på Kapp, Østre Toten i Oppland. I 2013 mottok han en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Bergen. De senere årene har han blant annet hatt separatutstillinger ved Bærum Kunsthall (2017) Harpefoss Hotell (2017), Oppland kunstsenter (2016), Akershus kunstsenter (2016) og Tag Team, Bergen (2014). I 2018 mottok han høstutstillingsprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH).

Kort om kunstnerskapet
Johannes Engelsen Espedal utfordre tradisjonelle hierarkier i sine arbeider gjennom uttrykk og materialvalg, ved å beherske dem, snu dem på hodet og binde dem sammen. Materialene og objektene han benytter i sine karakteristiske installasjoner inngår i en sammenheng der de drifter mellom maleri, skulptur, det arkitektoniske og avfall. Elementene føres inn i et dynamisk spill hvor balansen er prekær. Espedal søker en komposisjon som spiller på tvetydighet; en materiell tyngde kombinert med en svevende letthet. Et utrykk det er lett å gi seg hen til, men som samtidig ikke tilbyr en rasjonell forklaring på hva en blir tiltrukket av. Ved å la motivene lande i det slumrende, uklare mørket åpner han for å gjøre den irrasjonelle impulsen til den endelige drivkraften i arbeidet.

Bestanddelene i Espedal sine installasjoner er fragmenter av dagligdagse, kasserte gjenstander og materialer. Espedal er oppmerksom på hvordan disse menneskeskapte objektene tar del i våre minner, kultur og fremtidstanker. Det er i møtet mellom dette, og hans interesse for håndverk og arkitektur, at hans praksis har utviklet seg. Hans ideer realiseres via nye sammenstillinger og videre behandling av disse komponentene. Det hele springer ut fra en tanke om at det er mulig å og fristille materialet fra eksisterende ideer og inngå i en visuell og åpen komposisjon. Ting som ellers ikke hører sammen kan gå inn i nye enheter og gis nye meninger. Espedal vil fange inn det umiddelbare i øyeblikkene der løse tråder samles og går inn i en kompositoriske helhet. Arbeidene hans antyder at det har funnet sted en forskyvning, der noe gammelt er blitt værende og noe nytt har oppstått.