Oppland kunstsenter er glad for å kunne annonsere at årets 2 produksjonsstipend går til henholdsvis billedkunstner Anna Sigmond Gudmundsdottir og utstillingsdelen av Festspela i Heidal. Kunstsenteret sitt kunstfaglige utvalg har behandlet 18 søknader om produksjonsstipend som kom inn til fristen 2. Mai. Utvalgets arbeid har vært krevende da søknadene i all hovedsak kom fra svært kvalifiserte søkere.

 

Formålet med stipendene er å bidra til kunstproduksjon på et kvalitativt høyt nivå i Oppland, og herigjennom styrke det regionale kunstfeltet. Stipendene er muliggjort gjennom delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.


Anna Sigmond Gudmundsdottir mottar kr. 50 000 til innkjøp av teknisk utstyr og materiell knyttet opp mot produksjon av 5 spesialbygde lerret i store formatter. Arbeidene skal vises på flere av Gudmudsdottir sine kommende utstillinger, blant annet på Tegneforbundet i 2019.

Utvalgets vurdering: Søknaden er gjennomarbeidet og velargumentert. Søker holder et svært høyt kvalitativt nivå. Produksjonen er krevende både teknisk og økonomisk, og vil bidra til en videre utvikling av kunstnerskapet.

http://www.gudmundsdottir.com

IMG_5410_lo_01

Anna Sigmond Gudmundsdottir. Fra utstillingen Basso Loco – der solen er stum på Harpefoss Hotell Foto: Siri Leira


 

Festspela i Heidal (FIH) er en samtidskunstfestival som favner feltene litteratur, billedkunst, performance og musikk, der fremstående utøvere innen disse feltene deltar. Kunstnerne er til

stede under hele arrangementet og egenpresentasjon av kunsten og kunstnerne er en viktig del av programmet.

Utvalgets vurdering: Festspela i Heidal er en ambisiøs og kvalitativ sterk satsing på samtidskunst utenfor bysentraene i Oppland. Stipendet er en anerkjennelse av dette tverrfaglige kunstnerinitiativet som bidrar til kunstproduksjon av høy kvalitet i regionen.

https://www.facebook.com/festspelaiheidal/

IMG_7422

Neue kafe Barbara et samarbeidsprosjekt av Gunnhild Bakke, Annabeth Kolstø og Sandra Kolstad, St. Petersburg (2011). Kunstnernes eget foto.


 

Les mer om delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond:

http://www.kunstfond.no