Fra 16. juni til 5. august 2018 vises to separatutstillinger med Aleksander Stav og Sidsel Palmstrøm ved Oppland kunstsenter.

Utstillingsåpning lørdag 16. juni klokken 14.00

Aleksander Stav bor og arbeider på Hadeland i Oppland. Kunstnerskapet utforsker berøringspunkter mellom natur, kulturhistorie og teknologi, og han arbeider hovedsakelig med skulptur. Hans kunstneriske virksomhet har de siste årene utviklet seg til å omfatte større utstillinger og stedsspesifikke prosjekter. Arbeidene representerer et menneskeskapt, kunstig, ofte idealisert konsept om naturen, en forskjøvet virkelighet. Denne virkeligheten inneholder samtidig en dyp melankoli over utviklingen som går på bekostning av naturen og vår nærhet til den.

I utstillingen ved Oppland kunstsenter tematiseres natur og kulturhistorie, og utstillingen utforsker menneskets første møter med eksotisk natur og kultur. Utstillingen fremstår som et jungel scenario der et vulkanutbrudd har transformert dyr og planter til stein. Et plastiske finpolerte utrykk blandes med grove og ville naturmaterialer.

Aleksander Stav har deltatt på utstillinger i Skandinavia , Storbritannia, USA og Brasil, samt gjennomført en rekke utsmykkinger I Norge. Hans prosjekter har blitt omtalt i blant annet, Dagens Næringsliv, D2, Adresseavisen, Kunstkritikk, Bergens Tidene, Bergens Avisen og LA Times.

http://www.aleksanderstav.no

_DSC1333

Fra utstillingen East Aftican Rift av Aleksander Stav. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC1341

Fra utstillingen East Aftican Rift av Aleksander Stav. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC1347

Fra utstillingen East Aftican Rift av Aleksander Stav. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC1367

Fra utstillingen East Aftican Rift av Aleksander Stav. Foto: Øystein Thorvaldsen

 

Sidsel Palmstrøm arbeider primært med skulptur og installasjon, og benytter seg ofte av tekstiler i sine komplekse, formsterke arbeider.  De siste årene har Palmstrøms kunstneriske arbeid vært gjenstand for  undersøkelser av tilstander der noe er under press, blir holdt sammen, eller er bundet og surret fast. Hun er opptatt av hvordan møte mellom idé, materiale og teknikk skaper opplevelser utover det rent materielle, og åpner for tanker, assosiasjoner og sansning.

Utstillingen SLIPP er en stedsspesifikk installasjon. Her danner 300 meter manilatau og et hundre år gammelt skap det materielle utgangspunktet for rommets transformasjon. Tauverket danner linjer i rommet, fra stram struktur til et organisk virvar. Et mål er å skape et spenn mellom orden og kaos, og usikkerhet knyttet til situasjonen. Palmstrøm utforsker bevegelsen fra det faste til det flyktige, mellom et hold og et fall, mellom anstrengelse og overgivelse.

Sidsel Palmstrøm (1967) tok hovedfag ved Institutt for tekstil ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole i 1995.Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland og er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet, Kode, Nordenfjeldske Kunstindistrimuseum og Norsk forskingsråd.

http://www.sidselpalmstrom.com

_DSC1323

SLIPP av Sidsel Palmstrøm. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC1326

SLIPP av Sidsel Palmstrøm. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC1389

SLIPP av Sidsel Palmstrøm. Foto: Øystein Thorvaldsen