Dette er en unik mulighet til å møte 2 av kunstnerne bak senterets inneværende utstillinger; «Travel in the Mist» ved Lise Kolstad Yuen og «GRID» ved Ådne Kongssund Løvstad. Disse vil gi publikum introduksjoner til sine prosjekter, og det vil deretter åpnes for spørsmål og samtale mellom kunstnere og publikum.
 
Gjennom å arrangere kunstnersamtaler i tilknytning til våre utstillinger vil Oppland Kunstsenter skape et fora for kunstnere, kunsthåndverkere og et kunstinteressert publikum der de utstilte verkene, og de bakenforliggende kunstneriske prosessene er det sentrale samtaleemnet. Samtalene åpner for en fordypet lesning av arbeidene, og tar samtidig sikte på å styrke det kollegiale fellesskapet i regionen. Arrangementene søker å gi innsikt i kunstnernes tanker rundt sitt virke gjennom å skape fysiske møtepunkter mellom kunstner og publikum.
Vi kan friste med lett servering og gratis inngang!

Om kunstnerne:

Lise Kolstad Yuen er oppvokst på Lillehammer, men bor og arbeider i Oslo. Hun har hovedfag fra Statens Håndverk og kunstindustriskole (Oslo). Dette er Kolstad Yuen sin første separatutstilling i Norge etter ha bodd og arbeidet en lengre periode i Shanghai, der hun bla. etablerte Creek Art Center. Hennes arbeider har tidligere blitt vist i blant annet “Babel me”, The Shanghai Museum of Glass /  “Emty Garden”, Nakanojo Biennale, Japan /  “10th Shanghai Biennale- City Pavillion”, Shanghai/ “Change and Exchange 6”, Halle 50, Munich /” Matchmaking at Suzhou Creek”, Shanghai  / “Cross Point”, Hennie Onstad Kunstsenter, Oslo.

http://www.liseyuen.com

Ådne Kongssund Løvstad er utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustri Skole I Oslo. Han har vært aktiv som kunstner siden 1986, deltatt på en rekke land-art prosjekter og stilt ut både lokalt og nasjonalt, blant annet ved velrenommerte institusjoner som Galleri F15 og kunstindustrimuseet i Trondheim.

http://www.aaseth.no/aadne/index.html