Lørdag 23. september klokken 14. 00 åpner 2 nye utstillinger ved Oppland kunstsenter; «Travel in the Mist» med Lise Kolstad Yuen, og «GRID» med Ådne Kongssund Løvstad, Anna Widén og Anna Weilhartner

Travel_in_the_mist_v2.indd

Travel in the Mist

I Lise Kolstad Yuen sine romlige og skulpturelle arbeider spiller materialene en sentral rolle. Hun setter de ulike overflatenes farger, strukturer og taktilitet opp mot hverandre, og skaper bevisst tydelige kontraster mellom disse. Olje, glass stål og tyll balanseres poetisk mellom gjenkjennelige figurative elementer, og noe mer abstrakt og tvetydig. Arbeidene frembringer assosiasjoner både til organisk natur og urban industri, og fremstår som konkrete og samtidig åpne og mangetydige. Titlene underbygger en poetisk lesning, som åpner for en eksistensiell dybde. Betrakterens indre liv aktiveres i form av emosjoner,refleksjoner, assosiasjoner og tankevirksomhet.

Utstillingen Travel in the Mist består av 4 arbeider der Yuen har tatt utgangspunkt i opplevelsen av tid og rytme. “There comes a time when the world gets quiet and the only thing left is your own heart. So you’d better learn the sound of it. Otherwise you’ll never understand what it’s saying” Sarah Dessen

 Wite Ocean består av 400 meter håndsydd hvit tyll. Tematisk sirkler verket rundt rytmer, strømninger og repetisjoner; Vissheten om tidens evige forandring.

Videoarbeidet Belong, viser et annen hvitt materiale; snø. En ung kvinne lager englevinger i nysnøen. Verket henspeiler på den fysiske opplevelsen de fleste har et forhold til; å ligge på ryggen mot det stødige underlaget, jorda, og lage englevinger i det florlette hvite. Som en prikk i uendeligheten.

Travel in the Mist, utstillingens tittelverk, er en skulptur i glass, stål og olje. Kunstneren skildrer et stille øyeblikk, en tilbake trekning, en dveling ved tid og rytme, en kontemplativ pause.

Det skulpturlle arbeidet Origo er formet av sort kull og epoxy. Arbeidet representerer et nullpunkt, som en orientering i mørket.

Lise Kolstad Yuen er oppvokst på Lillehammer, men bor og arbeider i Oslo. Hun har hovedfag fra Statens Håndverk og kunstindustriskole (Oslo). Dette er Kolstad Yuen sin første separatutstilling i Norge etter ha bodd og arbeidet en lengre periode i Shanghai, der hun bla. etablerte Creek Art Center.

Hennes arbeider har tidligere blitt vist i “Babel me”, The Shanghai Museum of Glass / “Prototypes, duplicates and cast offs”, V-art Center, Shanghai / “Emty Garden”, Nakanojo Biennale, Japan / “Assured Stability”, V art Center, Shanghai / “10th Shanghai Biennale- City Pavillion”, Shanghai / “Precariously Yours”, FCAC, Shanghai, / “Change and Exchange 6”, Halle 50, Munich /” Matchmaking at Suzhou Creek”, Shanghai / “Talentborse,” Munich / “Cross Point”, Hennie Onstad Kunstsenter, Oslo, / “Taiga”, Elverum skogbruksmuseum /”Time”, Krypten Oslo

http://www.liseyuen.com

_MG_3410

“White Ocean” av Lise Kolstad Yuen. Foto: Øystein Thorvaldsen

_MG_3386

“Origo” av Lise Kolstad Yuen. Foto: Øystein Thorvaldsen

_MG_3418

“Travel in the Mist” av Lise Kolstad Yuen. Foto: Øystein Thorvaldsen

GRID

Grid er et kunstprosjekt bestående av stedspesifikke installasjoner i Aasethskogen nær Lillehammer. Deltakende kunstnere er Anna Widén, Anna Weilhartner og Ådne Kongsund Løvstad. Leder og kurator for prosjektet er Ådne Kongssund Løvstad. Prosjektet mottok et av Oppland kunstsenter sine produksjonsstipend i 2016. Utstillingen i Glasskuben viser dokumentasjon av verkene i GRID.

Kunst som forholder seg direkte til stedet der den lages, også kalt land-art, kunst i natur, eller også desentralisert kunst, står sterkt i Oppland. Disse prosjektene er eksempler på hvordan kunst i offentlig rom kan være mer enn rene utsmykninger, og bidra til stedsutvikling, og gi stedet der de skapes (ny) identitet. De siste 35 årene har det oppstått mange slike prosjekter i regionen, og GRID er et av flere eksempler på at denne praksisen har rotfeste blant kunstnere i Oppland også i dag.

Prosjektet GRID ønsker å rette søkelyset mot hvordan naturen står overfor et stadig økende trykk fra menneskelig aktivitet. Prosjektet tematiserer hvordan en grunnleggende forståelse for økologi og sammenhenger i kretsløpene er en forutsetning for å ivareta menneskeheten og jordens artsmangfold. Og at naturen er derfor en stadig viktigere kilde til erfaring, utprøving og erkjennelse. I prosjektet blir grunnlaget for menneskelig aktivitet og levesett synliggjort gjennom bruk av vekstprinsipper i naturen, – som også henviser til geometriske grunnprinsipper, – enten det gjelder planter, dyr og mennesker.

Ordet ”grid” betyr gitter, rutenett og nettverk i moderne sammenheng, men på norsk har ordet betydd nåde, tilgivelse og fred. Alle disse betydningene av ordet er meningsfulle i denne sammenhengen, både som symbolsk holdning til vårt overforbruk av natur, men også som grunnlag for kunstverkene som er utarbeidet- og vises i skogen.

Prosjektets målsetning er å bruke kunstneriske prosesser og virkemidler for å synliggjøre grunnleggende forhold i naturen og samtidig åpne for nye opplevelser, perspektiver og synsvinkler.

_MG_3479

Oversiktsbilde fra “GRID”. Foto: Øystein Thorvaldsen

_MG_3482

“Prophator” av Ådne Kongssund Løvstad (GRID). Foto: Øystein Thorvaldsen

 

Last ned katalog her: Gridbok bredformatlite 31.8.17

https://adnelov.wixsite.com/grid