Lørdag 11. mars åpner utstillingen dEFINISJONSMAKT med Tove Kommedal, og utstilling med arbeider av Ellen Henriette Suhrke og Hans Kristian Borchgrevink Hansen ved Oppland Kunstsenter.

Med utstillingen dEFINISJONSMAKT ønsker Tove Kommedal å gi kråka og dens dårlige rykte en oppreisning. Utstillingen tar utgangspunkt i nedskytingen av kråkebestanden på Jæren, som et ledd i et bestandsregulerende tiltak, samtidig med at fonten og stavemåten til tittelen henspeiler på dOKUMENTA -en kunstmønstring med stor definisjonsmakt innen det internasjonale samtidskunstfeltet. Utstillingen er en kompleks sammenstilling av maktkritisk, mytisk og økologisk tenkning rundt kråka som fenomen. Kråka  er utgangspunkt både for ernæringsmessige og estetiske undersøkelser som tematiserer forholdet mellom menneske og natur, følelser og kunnskap, drømmer og ritualer. Tove Kommedal jobber innenfor flere kunstneriske uttrykk og medier. Hennes kunstneriske virke preges av sosiopolitiske undertoner. Kommedals´ kunstnerskap kjennetegnes ved forskningsbaserte tilnærminger og eksperimentering med kunstens og kunstnerens potensiale for sosial og politisk innflytelse.

Hans Kristian Borchgrevink Hansen og Ellen Henriette Suhrke oppholder seg for tiden i Weidemanns´ kunstnerbolig, Ringsveen, og er invitert til Oppland Kunstsenter i forbindelse med dette.
Hansen viser en installasjon bestående av objekter og veggtegninger. Arbeidene hans tar utgangspunkt i det han har for hånden, og utforsker sine umiddelbare omgivelser for å se noe antatt velkjent på en ny måte. Han prøver å ta materialene på alvor om de så er funnet i sofasprekken, ikke forme dem etter forutbestemte ideer, men la seg lede av de iboende egenskapene i materialet, hvor man kan finne en visuell underskog av former, overflater, farger og historier som åpner opp nye horisonter nedover og innover. Og som blir til små reiseskildringer hvor man likeverdig kan blande fakta og fiksjon, bilde og tekst.

Suhrke viser filmen Forvillede Arter. Her reiser hun til Australia for å oppsøke verdens eneste bestand av ville kameler, i tillegg til andre forvillede dyre- og plantearter som har etablert seg på det australske kontinentet som følge av menneskers migrasjon. Tamme kameler ble pp 1800-tallet importert fra Afghanistan til Australia og ble senere sluppet fri. Idag er den ville bestanden så stor at den utgjør en trussel for miljøet. Videoen forsøker å spore kamelens kulturelle betydning gjennom arkivmateriale og samtaler med forskere og kameleiere.Suhrkes praksis involverer video, fotografi, performance og kuratoriske prosjekter. Arbeidene hennes kan beskrives som meditasjoner over natur og kultur, hvor menneskets forhold til omgivelsene står sentralt. Hvert prosjekt har dokumentariske elementer, men etterlater også rom for det poetiske og uventede. Arbeidene blir til gjennom samtaler, utvekslinger og møter med andre mennesker.

Utstillingene blir stående til og med søndag 23. april. Åpningstider: onsdag – søndag, 12 – 16

_MG_0790

Tove Kommedal, dEFINISJONSMAKT. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_0796

 

Tove Kommedal, dEFINISJONSMAKT. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_0816

Tove Kommedal, dEFINISJONSMAKT. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_0853

Tove Kommedal, dEFINISJONSMAKT. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_0900

Ellen Henriette Suhrke, videostill fra filmen Forvillede Arter. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_0901

 

Ellen Henriette Suhrke, videostill fra filmen Forvillede Arter. Foto: Øystein Thorvaldsen.

 

Videostill

Ellen Henriette Suhrke, videostill fra filmen Forvillede Arter.

 

_MG_0862

Partikkel Zoo av Hans Kristian Borchgrevink Hansen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_0870

Partikkel Zoo av Hans Kristian Borchgrevink Hansen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_0889

Partikkel Zoo av Hans Kristian Borchgrevink Hansen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_0891

Partikkel Zoo av Hans Kristian Borchgrevink Hansen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Lenker til presseomtale:

GD

NRK Hedmark og Oppland