Oppland Kunstsenter lyser ut 3 muligheter for kunstnere og kunsthåndverkere i Oppland:

1) Mulighet til å søke om deltakelse på Opplandsutstillinga.

2) Mulighet til å søke om deltakelse på Kunstbokmessen Bastard 2.-4. juni 2017.

3) 2 produksjonsstipend a kr. 50 000.

(Se utdypende beskrivelser av de 3 utlysningene i den videre teksten)

Søknadsfrist: 7. april 2017

 

Søk om deltakelse på Opplandsutstillinga 2017

Opplandsutstillingen vektlegger visningen av kunstnere og kunst med tilknytning til Oppland, og skal  bidra til å synliggjøre tendenser i den lokale og regionale samtidskunstscenen.

Tematisk skal Opplandsutstillinga 2017 kretse rundt nødvendigheten av tid i kunstnerisk arbeid og kunstneriske prosesser. Utstillingen vil synliggjøre problemstillinger som; hva gjør tiden med et kunstnerskap? Og hvordan kommer tiden til uttrykk i de kunstneriske arbeidene?  Hvordan arbeider kunstnere med tid? Kan kunsten og kunstnernes forhold til tid tilføre samfunnet alternative verdisyn?

Utvelgelsen av kunstnere vil gjøres av kunstsenterets kunstfaglige utvalg, gjennom søknad og/eller invitasjon.

Profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere som bor og arbeider, eller har en nært tilknytning til Oppland kan søke med 1-3 arbeider.

Krav til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse (1-2 A4 sider, Word eller pdf-fil)
 • CV. (Word eller pdf-fil)
 • Dokumentasjon av 2-3 tidligere arbeider/prosjekter (pdf eller jpg, mav 1MB per bildefil)

Søknadsfrist: 7. april 2017!

 

Søk om deltakelse på Kunstbokmessen Bastard

Oppland kunstsenter initierer  og avholder Kunstbokmessen Bastard i tilknytning til Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene i helga 2.-6. Juni 2017. Kunstboken som arena for kritisk refleksjon er prosjektets omdreiningspunkt, og et eksklusivt utvalg av både lokale og nasjonale kunstbøker, småforlag og fagtidsskrifter stilles ut. Utstillingen av bøker vil foregå på ulike lokaliteter i Lillehammer sitt kunstkvartal. Utstillerne får tildelt bord, og må selv stå på stand.

Bekreftede deltakere: Forlaget Teknisk Industri, Bergen Art Book Fair,  litteraturtidsskrifet Vagant, forlaget Audiatur, House of Foundation, Harpefoss Hotell, forlaget Zeth, Delta Press, Trippelpunkt, Hellebou med fler.

Det er ønskelig at så mange som mulig av regionens kunstnere/kunsthåndverkere/designere/forfattere stiller ut sine kunstbøker!

Kunstboken som bastard, der litteratur og visuell kunst møtes i en mangestemmig samtale rundt kunsten er utgangspunktet for et fortettet program der både kritikeren, kunstneren, forfatteren, teoretikeren, historikeren og kuratoren kommer til orde. Det blir boklanseringer, filmvisning, kunstbokworkshop,  foredrag og opplesninger med blant andre Kurt Johannessen og Aina Villanger.

I kunstsenterets egne lokaler vises en utstilling med kunstbøker av Per Jonas Lindstrøm og 3 filmer av Thomas Østby.

Krav til søknaden: Send en e-post med kort beskrivelse av kunstboken/kunstbøkene du ønsker å stille ut under messen.

Profesjonelle kunstnere, kunsthåndverkere, designere, småforlag, og tidsskrifter oppfordres til å søke!

Søknadsfrist: 7. april 2017!

 

Søk produksjonsstipend

De 2 produksjonsstipendene er på kr. 50 000, og skal være frittstående stipender som ikke er knyttet direkte til senterets drift og program forøvrig. Formålet med stipendene er å bidra til kunstproduksjon på et kvalitativt høyt nivå i Oppland, og herigjennom styrke det regionale kunstfeltet.

Oppland kunstsenter ser det som essensielt å muliggjøre kunstnerisk fordypning og utvikling blant regionens profesjonelle kunstnere. De to stipendene på kr. 50 000 vil være konkrete bidrag til dette.

Kriterier for tildeling av produksjonsstipendene

Hva det kan søkes stipend til:

 • Utstillinger og utstillingsrettede prosjekter i ute-og innerom
 • Andre typer produksjoner
 • Reiser og research knyttet til gjennomføringen av konkrete kunstprosjekter

Produksjonene kan være initiert av enkeltkunstnere eller grupper. Det er et krav at søker har en profesjonell kunstnerisk praksis, og at vedkommende har bosted eller hovedvirke i Oppland. Det er videre et krav at produksjonsstipendet benyttes i 2017, og at det sendes inn rapport og regnskap til Oppland Kunstsenter innen 31.12. 2017

Produksjonsstipendet skal ikke gå til:

 • Formidlingsvirksomhet
 • Ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • Generell pedagogisk virksomhet
 • Student-og utdanningstiltak

Krav til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (1-2 A4 sider, Word eller pdf-fil) (hva søkes det tilskudd til?)
 • CV (Word eller pdf-fil)
 • Dokumentasjon av 2-3 tidligere arbeider/prosjekter  (pdf eller jpg, mav 1MB per bildefil)

Tildelingene vil skje uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet. Stipendene utlyses via nyhetsbrev og sosiale medier og på Oppland Kunstsenter sin hjemmeside. Oppland kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg vil behandle og juryere de innkomne søknaden i løpet av vårhalvåret 2017. De 2 stipendmottakerne vil annonseres på kunstsenterets hjemmeside og i media (via pressemelding).

Søknadsfrist: 7. april 2017!