Author Archive
Matrix - originalgrafikk fra Oppland

Matrix – originalgrafikk fra Oppland

Oppland Kunstsenter og Oppland/Innlandet fylkeskommune samarbeider om utstillingen Matrix – originalgrafikk fra Oppland! Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer. Varighet: 5.6.-18.10. 2020 Åpningstider: onsdag-søndag 12-16 12 kunstnere har i løpet av høsten 2019 utarbeidet 2350 trykk med  over 50 ulike motiver. Disse har blitt gitt i gave til alle ansatte i Oppland fylkeskommune i forbindelse med avslutningen av Oppland fylke, og...
Utlysning av utstillingsplasser ved Oppland Kunstsenter i 2022

Utlysning av utstillingsplasser ved Oppland Kunstsenter i 2022

Søknadsfrist 31.8.2020 Oppland Kunstsenter ble etablert i 1986 og er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst. OK er også et kompetansesenter for offentlige kunst-prosjekter, og initierer kunstfaglige arrangementer og samtaler. Våre utstillinger og arrangementer representerer og bidrar til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Oppland Kunstsenter eies av Billedkunstnerne i Oppland (BKO) og Norske...
Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020, søknadsportalen er åpen!

Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020, søknadsportalen er åpen!

Nå kan du søke Regionale Prosjektmidler for Visuell Kunst (tidligere Statens Utstillingsstipend) fra Kunstsentrene i Norge. Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og...
"Samleren og radioamatøren" av Marit Arnekleiv, og "Rute" av Martin Sæther

“Samleren og radioamatøren” av Marit Arnekleiv, og “Rute” av Martin Sæther

Velkommen til utstillingsåpninger ved Oppland Kunstsenter, lørdag 9. mai klokken 14! Koronaens slør letter. Det er en stor glede å igjen kunne åpne dørene, om enn med enkelte restriksjoner!* Publikum ønskes velkommen til de regisserte bevegelsene av gjennomskinnelige tekstiler, til hinner og kontaktflater i Marit Arnekleiv sin utstilling Samleren og radioamatøren. Inne i Glasskuben viser Martin...
Oppland Kunstsenter deler ut 4 produksjonsstipend med midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond

Oppland Kunstsenter deler ut 4 produksjonsstipend med midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond

  Stipendene ble utlyst via nyhetsbrev og sosiale medier og på Oppland Kunstsenter sin hjemmeside. Det kom inn 20 søknader om produksjonsstipend til fristen 30.4.2020. Oppland Kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg behandlet søknadene i møte 10. juni 2020. Delegerte tildelinger fra BKH har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Midler fra...
Presentasjon av månedens BKO-kunstner juni 2020: Kristoffer Kristiansen

Presentasjon av månedens BKO-kunstner juni 2020: Kristoffer Kristiansen

Kristoffer Kristiansen Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, spesialisert kunst, grafikk, Bachelorgrad, 2004-2008, Asker Kunstskole, 2-årig, (kan erklære seg selv som Billedkunstner), 2002-2004 og Ringerike folkehøgskole, kunstlinje, 2001-2002. Etter studier hadde jeg praksis på Henie Onstad Kunstsenter, og hadde deltidsjobber i Heggedal og Bærum ved siden av kunst før jeg flyttet hjemover til Lillehammer i 2012. Jeg har atelier...
Besøk Oppland Kunstsenter sitt visningsrom på nett!

Besøk Oppland Kunstsenter sitt visningsrom på nett!

Vi viser utstillingene “Samleren og radioamatøren” av Marit Arnekleiv og “Rute” av Martin Sæther på opplandkunstsenter.no  frem til og med 3.7.2020 Fra og med 4.7. til 16.8.2020 vises utstillingene “Subtile Inquery; 2nd part” av Patrick Huse, og “Samtale Mellom Kropper 9.1″ av Sara Rönnbäck og Daniel Slåttnes.  
Kunstbokmessen B*stard 2020 på bastardbok.no

Kunstbokmessen B*stard 2020 på bastardbok.no

Vi har transformert den fysiske utgaven av kunstbokmessen B*stard 2020 til en digital versjon som foregår 29.5.-31.5.2020 på bastardbok.no. Når publikum ikke kan besøke oss fysisk slik de pleier under litteraturfestival og kunstbokmesse, vil vi på Oppland Kunstsenter komme til dem! Gjennom tilstedeværelse på digitale flater, og personlige invitasjoner. Vi sender ut 350 festivalbånd og...
Presentasjon av månedens BKO´kunstner, Eva Laila Hilsen

Presentasjon av månedens BKO´kunstner, Eva Laila Hilsen

Eva Laila Hilsen er en billedkunstner som bor og jobber på Fagernes i Valdres og arbeider innen grafikk, maleri, tegning og objekter. Hun har sin utdanning fra Statens Kunstakademi, grafikk 1987-88, SHKS, tegning 1983-84, høgskolen på Hamar og Notodden/tegning 1977-81, Hamar tegnestudio, og er medlem i NBK, NG, TF, LNM og BKO. Siden 1991 har...
Utlysning av BKHs delegerte produksjonsstipend til kunstnere i Innlandet

Utlysning av BKHs delegerte produksjonsstipend til kunstnere i Innlandet

Oppland kunstsenter utlyser  i år 2-4 individuelle stipend til kunstproduksjon på kr. 25 000 – 50 000. Dette er frittstående stipender som ikke er knyttet direkte til senterets drift og program forøvrig, og som er muliggjort gjennom ordningen for delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Formålet med stipendet er å bidra til kunstproduksjon på et kvalitativt høyt nivå i...
Utstillingene "Nærmere deg" med IOMAKA og "To prosjekter i samtale" av Damir Avdagic

Utstillingene “Nærmere deg” med IOMAKA og “To prosjekter i samtale” av Damir Avdagic

IOMAKA er en kunstnerduo som består av Ingrunn O. Myrland (f. 1976) og Ann Kristin Aas (f. 1976). De har gjennom flere år laget utstillinger sammen basert på felles interesser og tematikk. IOMAKA er opptatt av historiefortelling; om å skape opplevelsen av å gjenkjenne noe, som en erindring eller en lagret erfaring. Utstillingens tittel, NÆRMERE...
Sparebankstiftelsen DNB gir tilskudd til samarbeidsprosjektet "I rommet innenfor rommet innenfor rommet"

Sparebankstiftelsen DNB gir tilskudd til samarbeidsprosjektet “I rommet innenfor rommet innenfor rommet”

PRESSEMELDING Oppland Kunstsenter   I rommet innenfor rommet innenfor rommet Oppland Kunstsenter, billedkunstner Randi Liliequist og Lillehammer Læringssenter har gleden av å annonsere at formidlings- og samarbeidsprosjektet I rommet innenfor rommet innenfor rommet har mottatt kr. 250 000 i tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNBs nye støtteordning Kunst på programmet ! I rommet innenfor rommet innenfor rommet...
BKOrdet presenterer IOMAKA 31.01.2020 kl. 11:00.

BKOrdet presenterer IOMAKA 31.01.2020 kl. 11:00.

BKO har gleden av å presentere IOMAKA i anledning utstillingen «Nærmere deg» ved Oppland Kunstsenter. Når: Fredag 31. januar kl. 11:00. Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer. IOMAKA er en kunstnerduo som består av Ingrunn O. Myrland (f. 1976) og Ann Kristin Aas (f. 1976). De har gjennom flere år laget utstillinger sammen basert på felles interesser og tematikk. IOMAKA...
Åpen utlysning for Kunstbokmessen Bastard 2020

Åpen utlysning for Kunstbokmessen Bastard 2020

dag 28. til lørdag 30. mai: Søk om deltakelse på kunstbokmessen Bastard 2020 Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene...
Kunstnersamtale med Hedda Roterud Amundsen, Inga Blix og Mailind Solvind Mjøen

Kunstnersamtale med Hedda Roterud Amundsen, Inga Blix og Mailind Solvind Mjøen

Velkommen til kunstnersamtale med Hedda Roterud Amundsen, Inga Blix og Mailind Solvind Mjøen på Oppland Kunstsenter torsdag 12.12. kl. 13:00. Velkommen til kunstnersamtale med Hedda Roterud Amundsen, Inga Blix og Mailind Solvind Mjøen i forbindelse med utstillingen «SIAMESISK – Innlandet som motstand» på Oppland Kunstsenter og Kunstbanken Hedmark Kunstsenter. Amundsen, Blix og Mjøen er 3 av totalt 18 kunstnere som stiller...

Oppland Kunstsenter drives med tilskudd fra Innlandet fylkeskommune.