Fredag 28. juni klokka 12 inviterer BKI til en presentasjon av Kjetil Røed om hans kommende publikasjon “Kunsten og kjærligheten” på Oplandia senter for samtidskunst. Arrangementet er åpent for alle med fri entrée.

BKI-ordet er en møteplass for kunstnerne i regionen som bidrar til kunnskapsdeling, å styrke det kollegiale samholdet, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Innlandet overfor et kunst- og kulturinteressert publikum. Etter presentasjonen serveres enkel lunsj.

Velkommen!

Kjetil Røed (f. 1973) har vært kritiker i en rekke norske aviser, deriblant Aftenposten (2011-2018) og Vårt Land (2018-2023). Han er redaktør av tidsskriftene Billedkunst og Fotografi, og har utgitt flere bøker deriblant Kunsten og livet: en bruksanvisning (Flamme Forlag, 2019), Kunsten og døden: en bruksanvising (Res Publica, 2021) og Fra punktum til kolon: et essay om kritikk og kjærlighet (Pelikanen forlag, 2022). Røed arbeider for tiden med en større utgivelse om kjærlighet, kunst og politikk som kommer våren 2025. Han har dessuten oversatt Iris Murdoch, Det godes suverenitet (Cappelens Upopulære, 2022). Timothy Mortons All art is ecological kommer på norsk i samme serie i 2025. 

Kunsten og kjærligheten, et foredrag

Kunstnere, forfattere og folk flest har grublet over kjærligheten til alle tider, men det er fortsatt skjær i sjøen for de fleste av oss før eller siden. Er det noe vi ikke har forstått? Kritiker og forfatter Kjetil Røed hevder i sitt nye bokprosjekt (som kommer våren 2025) at kjærlighet kan forstås som en eksistensiell kraft med langt større rekkevidde enn tosomheten, og at den dypest sett er rotfestet i solidaritet med og livsutfoldelse i en verden som er større enn den private, romantiske kjærleikens indre gemakker. Med utgangspunkt i eget liv, tenkere og kunstverk – særlig Hannah Ryggens Vi lever på en stjerne (1958) – diskuterer han kunsten og kjærlighetens mange forbindelseslinjer på tvers av det vi vanligvis tenker som private rom og offentligheten. I sentrum av det hele finner vi begrep om kunstens verdi som dypt forankret i hva det vil si å leve et godt liv for oss selv og sammen med andre mennesker og annet liv