Om ordningen

Regionale prosjektmidler for visuell kunst har som formål

  • å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter
  • å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet

Dette er midler som umiddelbart har stor positiv direkte effekt på kunstnerøkonomien og har en indirekte påvirkning på visningsstedene som formidler deres arbeider.

Skal du ha utstilling eller gjennomføre et temporært prosjekt ved en kunstinstitusjon i Norge og har en signert avtale med denne, da er du langt på vei til å kunne søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst. Vennligst les KiNs Retningslinjer for ordningen.