På årsmøtet for Oplandia senter for samtidskunst (OSS) sitt representantskap den 25.4.2023 ble det besluttet at kunstsenteret skulle endre navn fra Oppland Kunstsenter til Oplandia senter for samtidskunst.

Nå lyser vi ut oppdraget med å utarbeide en ny logo for kunstsenteret i en åpen prekvalifisering. Interesserte kunstnere og grafiske designere i regionen oppfordres til å melde sin interesse, men konkurransen er åpen for alle interesserte med kompetanse innen grafisk design, visuell kommunikasjon, og visuell formgivning.

Send inn navn og lenke til hjemmeside til post@kunstopp.no innen 15.10. Merk e-posten med “Ny logo for OSS”. Utlysningen er åpen. Etter søknadsfristen velges det ut 3 kandidater til å levere skisser i en lukket konkurranse. Dette honoreres med kr. 5 000. Det endelige oppdraget gis til et av de tre forslagene, og honoreres med kr. 25 000.

Logoen skal være klar til bruk innen utgangen av 2023.

Vi håper mange melder sin interesse!