Resolusjon for fred i Ukraina i anledning Kunstsentrene i Norge sitt årsmøte 04.04.2022

Kunstsentrene i Norge fordømmer med dette Russlands invasjon av Ukraina som startet 24. februar 2022. Den aggressive russiske krigføringen, en pågående humanitær krise i Ukraina og en voksende flyktningestrøm i Europa påvirker og bekymrer oss alle dypt. Landsforeningen Kunstsentrene i Norge ønsker med dette å uttrykke vår støtte til- og solidaritet med- Ukrainas befolkning. Vi uttrykker vår dypeste medfølelse for alle Ukrainere som nå er på flukt fra sitt hjemland. En særlig støtte rettes mot Ukrainas kunst- og kulturliv. Vi vil også uttrykke vår støtte til russiske kunstnere og kulturaktører som åpent kritiserer Russlands udemokratiske og brutale regime. Både i Europa og resten av verden er kunst et viktig premiss for ytringsfrihet, demokrati og fred.

Resolusjon vedtatt på Årsmøtet i KiN 04.04.2022 (sak.8.3.2022)