Oppland Kunstsenter åpner utstillingsåret med to utstillinger som på hver sin måte bedriver kritikk av en kapitalistisk samfunnsorden der både det verbale og det visuelle språket er presset inn i et forenklet “new public management” format. Lørdag 5. februar klokken 14.00 åpner utstillingene tillomä av Margareta Bergmann og Comparing mountains av Ottar Karlsen på Oppland Kunstsenter.

Utstillingene blir stående frem til søndag 20.3. Våre åpningstider er onsdag til søndag, 12-16. Vi følger de til enhver tid gjeldende råd og regler fra helsemyndighetene i forhold til pandemihåndteringen. Velkommen!

5.2.-20.3.2022 tillomä Margareta Bergman
Margareta Bergmann  er utdannet ved Konstfack i Stocholm, Statens Håndverks og Kunstindustriskole, og Kunstakademiet i Oslo, og har en markant og veletablert kunstnerisk praksis. Kunstnerskapet  tøyer definisjonen av fotografiet gjennom å la flere teknikker krysse hverandre til arbeidene ikke lenger er avbildninger, men først og fremst bilder. Sagt på en annen måte; hun anvender fotografi til noe annet enn å skape fotografiske arbeider. 

Jeg lager bilder som ikke enkelt lar seg oversette til språk og som ikke vil underkaste seg noe system. Bilder som är lika dunkla som omedelbara, med den klarvakna logiken som drömmar har. Ett överraskande flöde, som har en slags råhet men allikevel en skjørhet. Både trivielt og hemmelig. Ubegripligheter på grensen mellom lek og alvor. Nonsens – en motstandshandling mot sunn fornuft, mot rasjonelle og logiske tanker, men også mot normer og makt. Ett slags överlagda misstag. En hyllest til ubestemmeligheten og den totale uevnen til å begripe. Noe som jeg fortsatt ikke riktig forstår, som om bildene fremdeles er fremmede for meg. Små intensiteter og vendinger. Et ønske om å reise ut av sitt eget hode.

Intensjonen er å være utenfor språkets innlærte apparat, å snu den forutinntatte forståelsen, kommunisere på en annen frekvens,  å lede blikket forbi det vi kan se og inn i det usette. https://margaretabergman.squarespace.com

Utstillingen er realisert med støtte fra  Norsk Kulturfond, Regionale prosjektmidler/KiN og Nordisk Kunstnarsenter Dale.

Mellomrom

5.2.-20.3.2022 Comparing mountains av Ottar Karlsen

Ottar Karlsen (1982) er utdannet ved kunstakademiet i Oslo og arbeider innen tegning, maleri og kollasj i spennet mellom et figurativt og et abstrakt formspråk. Hans seneste utstillinger tematiserer sammenhenger mellom natur og en type språk som brukes i reklame, paroler og selvhjelpslitteratur, der en mer eller mindre ukjent avsender oppfordrer leseren til endring. Det være seg å endre standpunkt, væremåte eller identitet. Karlsen avkler dette språket, og setter det opp mot konsum og ansvar.

I utstillingen Comparing mountains ved Oppland Kunstsenter opptrer fjell både som motiv og metafor. Over en samling fjell, svever ordene HAVE YOU ACHIVED YOUR TRUE POTENTIAL? Avsenderen er ukjent og spørsmålet blir bokstavelig talt hengende i luften. I videoverket Every mountain comes with a story får vi høre om verdens yngste fjell, vulkanen Paracutin. Bakt inn i historien om fjellets fødsel, liv og død er reklameslagord. Fjellets, og naturkreftenes dype tid settes i kontrast mot konsumkulturens kjappe oppmerksomhetsjag der ord som original og naturlig får en annen betydning. https://ottarkarlsen.com

Utstillingen er realisert med tilskudd fra Regionale prosjektmidler for visuell kunst/KiN