Når: Fredag 25. juni kl. 11:30.
Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer.

Fri entree!

Styret i BKO samarbeider med Oppland Kunstsenter om kunstnerpresentasjoner og kombinerer dette med felleslunsj den siste fredagen i måneden; en opplandskunstner presenterer et av sine prosjekter, eller forteller om sin kunstneriske praksis, og etterpå serveres det lunsj. Dette er en måte for kunstnerne i regionen å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Oppland, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Oppland overfor et kunst- og kulturinteressert publikum.

Oppland Kunstsenter og Billedkunstnerne i Oppland har gleden av å presentere nåværende gjestekunstner på Ringsveen, Jørn Tore Egseth, som månedens kunstner i juni 2021.

Jørn Tore Egseth (f. 1984) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og er nåværende gjestekunstner på Ringsveen, Anne og Jakob Weidemanns tidligere hjem og arbeidssted. Egseth jobber primært med installasjoner og skulpturer med lydlige og tekstile elementer. Sentralt i hans kunstnerskap står forholdet mellom menneske, natur og teknologi.

Jøren Tore Egseth. Kunstnerens eget foto.

Egseth  undersøker praktiske objekter, materialer og teknologier som har et opplagt nyttepotensiale. Tanken er å skape et narrativ, der forflytningen fra den praktiske til den estetiske bruken av teknologien vitner om en resignasjon. Han ønsker å skildre tenkte situasjoner hvor man gjennom en autodidaktisk tilnærmelse til omgivelsene forsøker å tilfredsstille behov som ligger høyest på behovspyramiden. Materialer som har, eller har hatt tydelige funksjoner blir satt i nye sammenhenger. Gjennom en estetisering av disse materialene forsøker han å oppheve deres opprinnelige funksjon.

Ly, 2014-2021 Hyttekonstruksjon ved Blaker gml. meieri. Kunstnerens eget foto.

For tiden jobber Egseth med konstruksjoner inspirert av speiderarkitektur og eldre militære forsvarsmetoder og hindringer.

Paravev, 2019 110cmx103cm. Frautstillingen Slipping Into Darkness, 2019 (SØ). Kunstnerens eget foto.
Avslapningsradio, 2019. Kunstnerens eget foto.
Nød (International Orange / Black), 2020. 67cmx53cm. Kunstnerens eget foto.
Beskyttelseskonstruksjoner, 2017 Fra utstillingen FLEXI, 2017 (Kurant Visningsrom). Kunstnerens eget foto.

Egseth sine arbeider skal vises på Ringsveen gård, som en del av gruppeutstillingen Å VERGE SEG OG SINE fra 10. juli til 1.august. Til denne utstillingen har han tatt utgangspunkt i stedets historie, både før og etter Anne og Jakob tok over og satt dette i sammenheng med sitt eget og andres kunstnerskap. Egseth har invitert sine nærmeste samarbeidspartnere til å bidra, og utstillingen tematiserer bl.a. samarbeid og det kollegiale fellesskapet, der ulike enkeltkunstnerskap er knyttet sammen gjennom arbeid, ideer og vennskap. Deltagende kunstnere i tillegg til Jørn Tore Egseth er Joakim Blattmann, Ingrid Forland, Hanne Grieg Hermansen, Vebjørn Guttormsgaard Møllberg, Kristoffer Myskja, Øystein Wyller Odden og Tore Reisch.

Jørn Tore Egseth har tidligere stilt ut ved Atelier Nord, Blaker gml. meieri, Kurant Visningsrom (Tromsø), Sø (København) og Akershus Kunstsenter. I tillegg har han lydlagt en rekke videoverk og performancer, samt jobbet med musikk for scene, og lydkunst i offentlige rom.

Hjemmeside for utstillingen på Ringsveen som åpner 10. juli: avsos.no