plakat_hbth

Oppland Kunstsenter åpner utstillingsåret med keramiske eksperimenter og poetiske kunstbøker av tre veletablerte og anerkjente kunstnere; I perioden 6.2.-14.3. vises utstillingene Collision av keramikerne Heidi Bjørgan og Trine Hovden, og Det kompakte og det gjennomskinlege med utgivelser av Kurt Johannessen.

Grunnet den pågående koronapandemien vil det ikke avholdes et eget åpningsarrangement. Digitale åpningstaler ved Torbjørn Kvasbø og Vilde Andrea Brun strømmes via facebook. Utstillingen er åpen fra lørdag 6.2. klokken 12. Vi følger FHI sine gjeldende anbefalinger og regler i henhold til hygiene og nødvendig avstand.

Dokumentasjon av utstillingene vises også i vårt virtuelle visningsrom www.opplandkunstsenter.no.  Vi legger ut bilder i løpet av uke 6.

Collision av Heidi Bjørgan og Trine Hovden
I utstillingen Collision undersøker Heidi Bjørgan (1970) og Trine Hovden (1976) hva som skjer når to keramikere med forskjellig ståsted og arbeidsmetoder «respektløst» blander seg i hverandres arbeidsprosesser. Oppland Kunstsenter ser frem til å vise resultatet av to unike og karakteristiske kunsthåndverkeres  samhandlinger. Hver for seg  og på hver sin måte besitter Hovden og Bjørgan en særegen materialforståelse som gir utslag i stadig nye og uventede formuttrykk. Kunstnerskapene bidrar til å levendegjøre keramikk som fagfelt, og kommuniserer samtidig langt utover eget materiale.

Kunstnerne deler verksted i Bergen, men dette er første gang de har samarbeidet om utformingen av både arbeider og utstilling. Ideer har berørt hverandre og arbeider byttet hender. Hovden har tatt for seg Bjørgans velkjente krukkeformer og bearbeidet dem i tråd med sine egne metoder. Bjørgan har brukt sine glasurkunnskaper og rester etter Hovdens produksjon til å «forurense» både egne verker og Hovdens. Tittelen Collision henspeiler på den kunstneriske utvekslingen som har funnet sted, og at vi kan vente oss en visuell og intellektuell utfordring.
www.heidibjorgan.com
www.trinehovden.no

Utstillingen har mottatt tilskudd fra Bergen kommune.

Tekst om utstillingen av Jorunn Veiteberg:

Collision_Utstillingstekst Jorunn Veiteberg

Se også den parallelle utstillingen (med samme tittel) som Bjørgan og Hovden viser på Sogn og Fjordane Kunstmuseum her

Det kompakte og det gjennomskinlege av Kurt Johannessen
Performancekunstner, poet og bokkunstner Kurt Johannessen (1960) viser de seks første bøkene i den nye billedbokserien The Transparent Series sammen med et utvalg av sine kunstbøker, en billedserie og skulpturelle arbeider.

Innen det norske kunstbokfeltet er Kurt Johannessen en pioner med over 100 utgivelser på eget forlag (Zeth). Bøkene er tett sammenvevd med hans praksis som performancekunstner. Siden 2013 har flere publikasjoner (Om-noko) vært utgangspunkt for en rekke performanceforedrag. Tematisk ligger arbeidene hans i kryssingspunktet mellom filosofi, bildekunst, poesi og vitenskap. Johannessen har i flere tiår bidratt til å definere både norsk performancekunst og det norske kunstbokfeltet gjennom sitt eksperimentelle og vidtfavnende kunstnerskap. Hans utstillingspraksis omfatter blant annet Bergen Kunstmuseum (KODE), Kunstnernes Hus og Kunstnerforbundet.
www.zeth.no

plakat_kj

 

Vi følger FHI sine gjeldende anbefalinger og regler.