4.7.-16.8.2020 Subtle Inquiry; 2nd part av Patrick Huse, Samtale Mellom Kropper 9.1 av Sara Rönnbäck og Daniel Slåttnes

Lørdag 4. Juli kl. 14.00 åpner to utstillinger ved Oppland Kunstsenter som retter søkelyset mot samspillet mellom mennesker, landskap, natur og materialitet.

Subtle Inquiry; 2nd part 

Patrick Huse viser 21 nye arbeider i sin separatutstilling med tegninger ved Oppland Kunstsenter. Utstillingen inngår i en rekke utstillinger og arrangementer som markerer Huses 50 årsjubileum som kunstner i 2020. 

Utstillingen har landskap som omdreiningspunkt med ulik tilnærming og forståelse. Med sin umiskjennelige og originale strek fordeler han bildets flate i ulike organisk mønstre som knapt kan sees med det blott øye, og hvor ingen form er helt identisk med den andre.  Streken danner en levende overflate, gravert av noe som forekommer som en uendelighet av ornamentiske tegn. Som overflaten på et vann når det regner, skyggeflekker og krusninger, små hår som krøller seg dunlett på kroppen til et abstrakt vesen. Denne metoden samsvarer med naturens egne bevegelser, som aldri kommer tilbake til det samme punktet.

Tegning har historisk sett vært selve fundamentet for all kunstnerisk virksomhet. Tegnearbeidet fungerte tradisjonelt som et ledd i en prosess mot et fullstendig kunstverk, f.eks. i form av maleri eller skulptur. Den har vært synonymt med skisse eller studie. I dag har tegning fått status som selvstendig uttrykksform på like linje med maleri og skulptur. Huse har arbeidet med tegning som selvstendig media helt siden slutten av -60 tallet.

I den siste 20 årsperioden har Huse i hovedsak arbeidet med større museumsutstillinger i Canada, USA, Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Russland. Patrick Huse er representert i samlingene til Nasjonalmuseet for kunst, Lillehammer kunstmuseum, Rogaland kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Hafnarborg kunstmuseum, Island, Reykjavik Art Museum-Island, Pori Art Museum-Finland, Rovaniemi kunstmuseum-Finland, Ammassalik/Tasilaq museum-Grønland og en rekke private samlinger.

www.patrick-huse.org

Kritikk av Lars Elton i Dagsavisen 11.7.2020:

Artikkel Dagsavisen 11. juli 2020
phuse

“Moveable Landscape” av Patrick Huse. Foto: Patrick Huse.

_DSC9907

Fra utstillingen “Subtle Inquiry; 2nd part” av Patrick Huse. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_DSC9932

Fra utstillingen “Subtle Inquiry; 2nd part” av Patrick Huse. Foto: Øystein Thorvaldsen.

 

Samtale Mellom Kropper 9.1 

Daniel Slåttnes og Sara Rönnbäck har i en årrekke samarbeidet med utgangspunkt i en felles interesse for materialenes rolle i kunstproduksjon. Deres arbeider springer ut fra tanken om at materialet også har en vilje, og at gjennom samarbeidet gis materialet mulighet til å uttrykke seg. De oppfatter det kunstneriske arbeidet som en gjensidig prosess der de former materialene, og der materialene former dem. I prosjektet har de hatt samtaler med fagfolk innen naturvitenskap og humaniora om tematikken, blant annet med sjamaner, antropologer, og biologer. Kunstnerne retter oppmerksomheten mot hvordan vi  identifiserer oss selv i relasjon til våre omgivelser; Er det mulig å identifisere seg på tvers av arter? Er vi som kunstnere bare subjektive skapere eller er vi like mye objekt som formes av vår omgivelse?

Utstillingen har mottatt tilskudd fra Regionale prosjektmidler for visuell kunst, Kunstsentrene i Norge

Sara Rönnbäck er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Hennes utstillingspraksis omfatter blant annet utstillinger ved Noplace (Oslo), Museum of Nonconformist Art (St. Petersburg, Russland), Visningsrommet USF (Bergen), Rackstadmuseet (Arvika, Sverige) og Galerie im Körnerpark (Berlin, Tyskland).

https://www.sararonnback.com

Daniel Slåttnes er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Kunstakademiet ved Kunsthøyskolen i Oslo. Hans utstillingspraksis omfatter blant annet Meta.Morf X – Biennale for kunst og teknologi (Trondheim), Kurant (Tromsø), Corporum (Danmark), Plattform 1-12 (Slovakia) og galleri BOA (Oslo).

https://slaattnes.com

_DSC0002

Fra utstillingen “Samtale Mellom Kropper 9.1″ av Sara Rönnbäck og Daniel Slåttnes. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_DSC0007

Fra utstillingen “Samtale Mellom Kropper 9.1″ av Sara Rönnbäck og Daniel Slåttnes. Foto: Øystein Thorvaldsen.