Oppland Kunstsenter og Oppland/Innlandet fylkeskommune samarbeider om utstillingen Matrix – originalgrafikk fra Oppland!

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer.
Varighet: 5.6.-18.10. 2020
Åpningstider: onsdag-søndag 12-16

12 kunstnere har i løpet av høsten 2019 utarbeidet 2350 trykk med  over 50 ulike motiver. Disse har blitt gitt i gave til alle ansatte i Oppland fylkeskommune i forbindelse med avslutningen av Oppland fylke, og oppstarten av Innlandet fylkeskommune. Oppland Kunstsenter viser et bredt utvalg av disse motivene i utstillingen Matrix – originalgrafikk fra Oppland.

Et grafisk blad er et avtrykk fra en matrix. En matrix er tradisjonelt en treplate, metallplate eller en stein, men det kan være hvilket som helst materiale hvor kunstneren selv har skapt sitt bilde med hensikt å produsere et grafisk verk. Før avtrykket blir laget, har kunstneren bearbeidet sin matrix. Bearbeidingen kan bestå i at man skjærer i platen, tegner på den eller behandler den kjemisk. Hvert trykk som kan beskrives med denne prosessen er et originalt kunstverk. (Definisjonen er hentet fra Norske Grafikere sin hjemmeside).

Deltakende kunstnere

(Rekkefølge i henhold oppheng i utstillingen)

1: Einar Sigstad (f. 1950, bor og arbeider på Biri). Sigstad har i dette prosjektet arbeidet med fargetresnitteknikk hvor seinvokst furu fra Gudbrandsdalen er skåret og bearbeidet til trykkplater. Motivene, som er hentet fra naturen, tegnes opp og overføres til platene, som så skjæres ut og farges, én farge per plate. Trykkingen foregår med en manuell presse med stålvalser. Høyt trykk på pressa gjør at trestrukturen i platene blir et synlig og aktivt element i bildet.
www.einarsigstad.no

2: Marianne Hurum (f. 1978, oppvokst i Lillehammer) og Tarald Wassvik (f. 1986, bor og arbeider i Saksumdal) begynte å samarbeide ved Jacob Weidemanns Ringsveen på Lillehammer i 2017. Til Oppland fylkeskommune har Hurum og Wassvik valgt å lage flere helt nye originale grafiske serier og enkelttrykk med utgangspunkt i Opplands fylkesblomst mogop. I Opplands fylkesvåpen representerer mogopens to blomster og tre blader de to dalførene Valdres og Gudbrandsdalen, samt flatbygdene Land, Hadeland og Toten. Hurum og Wassvik tar utgangspunkt i motivet og lager nye eksperimentelle trykk. I bakgrunnene kan man skimte insekter og landskap, tekstfragmenter, edderkoppnett, vann og vegetasjon. Trykkene utføres i teknikken linoleumstrykk, der motivet skjæres ut som et relieff i linoleumsplater som deretter settes inn med trykksverte og presses mot papir ved hjelp av en trykkpresse. Hvert trykk er laget i flere lag ulike farger med en til fire trykkplater. Trykkene må sees som såkalte variasjoner eller enkelttrykk, og er derfor nummerert med romertall eller forkortelsen «mono.» for å indikere dette. Enkelte av trykkene er også bearbeidet med blyant og akvarell. Trykkene er påført E.T. som betyr «eget trykk», altså at alle trykkene er trykket av kunstnerne selv. Trykkene kan sees som et møte mellom de to kunstnerskapene og en oppfordring til undring rundt regionens fortid, fremtid og posisjon.

www.mariannehurum.com og http://www.taraldwassvik.no

3: Cecilie Margrethe Nygren (f. 1967, bor og arbeider på Fåberg) arbeider i hovedsak med grafikk som tresnitt i kombinasjon med sjablongtrykk og monotypi. Først utarbeider hun en skisse basert på et tema, en tekst eller et dikt, før finérplater bearbeides og motivene trer frem. Landskapstrykkene viser motiver med en forbindelse til landskapet i Innlandet med fjell, vannflater, spor og stier som de fleste kan få assosiasjoner til, selv om de ikke er hentet fra et spesifikt sted. I serien «Mor» vises samspillet mellom mor og barn i typiske leker hvor den voksne bærer barnet. Motivene i seriene «Bærekraft» og «Ny tid» er inspirert av Greta Thunberg og de unges kamp for å sette klimatrusselen på dagsorden. En liten blå skapning er en gjennomgangsfigur som bærer, løfter og holder former som kan minne om steiner, egg eller til og med planeter. Den lille, blå figuren bærer mer enn hva som kan forventes, gitt dens egen størrelse…

4: Ståle Blæsterdalen (f. 1952, bor og arbeider på Tretten) jobber med treskulpturer og collage, men først og fremst tresnitt. Tresnitt er også teknikken i dette prosjektets fire motiver. Motivene springer ut av det opprinnelige landskapets natur og tilhørighet, og som motvekt er lysten og behovet til å se over neste blåne; trangen til å gjøre synlig noe av dette som enda føles usynlig. Savn, søken, lyst og nød kan være med å forme Blæsterdalens motiver, og lade noe tilsynelatende ordinært og dagligdags med en større betydning. Gjennom et forenklet grafisk uttrykk søker han å avklare hva som gir mening til moderne og tradisjonelle levesett.
www.staaleblaesterdalen.com

5: Kjell Bendiksen (f. 1948, bor og arbeider i Lillehammer) er grafiker og maler. Eksperimentering og utprøving av ulike grafiske teknikker har siden tidlig på 1970-tallet vært en viktig del av Bendiksens virksomhet som billedkunstner. De grafiske arbeidene er utført i høytrykkteknikken linosnitt. Temaet vekst/skog er utgangspunkt for motivvalget. I alt ble det laget fire varianter over dette temaet, alle med fellestittelen «Glenne». Hver variant er trykket i 55 eksemplarer på tresnittpapir med en mørk sepiatonet trykksverte. Trykkene er nummerert og signert Kjell Bendiksen. Samtlige eksemplarer er trykket av kunstneren.
www.kjellbendiksen.com

6: Jannecke Lønne Christiansen (f. 1955, bor og arbeider i Lillehammer) arbeider i forskjellige teknikker, som maleri, foto, video og stedskunst. Trykkene til Oppland fylkeskommune er cyanotypi på akvarellpapir. Cyanotypi er en gammel fotografisk teknikk, der to salter blandes med vann og påføres et underlag som da blir lyssensitivt som et fotopapir. Et negativ belyses over papiret. Cyanotopiteknikken har likhetstrekk med både silketrykk og fotopolymer hvor det brukes transparent og UV-lys for overføring av motiver. Flere av motivene er basert på Christiansens mormor Hansine Alvilde Lønnes negativer. Negativene er skannet inn og bearbeidet på forskjellig vis, og hvert trykk er unikt. Christiansen vokste opp med en mor og mormor som ivrig fotograferte, og gjennom fotoalbumene skapte familiene sine fortellinger. Men hva, og hvordan husker vi?

www.janneckechristiansenpictures.com

7: Liv Rygh (f. 1963, bor og arbeider på Fagernes) arbeider med maleri, grafikk og blandingsteknikker; collage. I oppdraget med å levere trykk til ansatte i fylkeskommunen har Rygh brukt den grafiske teknikken monotypi gjennom en metode utviklet på sin egen, personlige måte over flere år. Hver enkelt farge blandes i akkurat den valøren den skal ha. Deretter valses trykkfargen over på objektet, i dette tilfellet en treplate som er bakgrunnen, og forskjellige typer blader som utgjør motivene. Bladene plasseres på treplata med et papir over. Når en sveiver dette gjennom en grafisk presse, overføres fargen fra objektet til papiret. De fleste bildene må trykkes flere ganger før bildet er ferdig. I monotypi blir ingen trykk like. Hvert trykk er forskjellig, akkurat som hvert menneske er unikt, og underveis i arbeidsprosessen var det en hyggelig tanke at hvert eneste trykk skulle gis til en enestående person.
www.livrygh.no

8: Kjell Erik Killi-Olsen (f. 1952, bor og arbeider i Vågå) har til Oppland fylkeskommunes ansatte laget fire nye opplag litografier. Killi-Olsen har gjennom sitt kunstnerskap vært tro mot et figurativt formspråk og motivkretsen er mangfoldig. En kan ofte lese flere historier i et og samme verk, enten det er store skulpturer og installasjoner, malerier eller grafikk. Han henter historiene fra eget liv i form av selvopplevde fortellinger, eller det kan være motiver hentet fra nyhetsbildet. Killi-Olsen slo for alvor gjennom i den internasjonale kunstscenen med en av sine større installasjoner «Salamandernatten» under São Paulo-biennalen i 1989.

9: Anne Kristine Thorsby (f. 1962 bor og arbeider i Lillehammer) arbeider med oljemaleri og litografi, og til dette prosjektet er tre nye litografier produsert hos Erik Solheim ved Kunsthøgskolen i Oslo. Thorsby har brukt fettstift og tusj og tegnet én og én farge på steinen. Etter flere prøvetrykk kjøres hele opplaget gjennom pressen. Så blir steinen slipt og jeg tegner inn neste farge på litosteinen. Til disse trykkene er det brukt syv farger. Når hele opplaget er ferdig slipes steinen igjen, slik at det er umulig å trykke flere litografier enn opplaget, og man kan si at opplaget er en original. Motivene er knyttet til fjell og uberørt natur, noe vi i Oppland fylke har rik tilgang til. Gjennom arbeidet utforsker Thorsby en energi, en livskraft, som kan fornemmes i verkene.

www.annekristinethorsby.com

10: Patrick Huse (f. 1948, bor og arbeider på Vinstra og Skåbu). For Huse har landskap vært et omdreiningspunkt med tilnærming og fremstillinger av landskap gjennom et sosiologisk perspektiv. Fremstilling av landområder i billedkunsten tjener ofte en metaforisk funksjon. Kartografisk og geografisk dokumentasjon blir sekundært, mens mønstre og strukturer av geologisk karakter kan derimot underbygge beskrivelsen av både et ytre og et indre landskap. Som grafiker arbeider Huse med fotogravyr og tresnitt. Til dette prosjektet har Huse laget fire opplag tresnitt med tittel «Betraktninger I-IV» med tre til fem fargers trykk.
www.patrick-huse.org

11: Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir (f. 1974, bor og arbeider på Harpefoss) arbeider hovedsakelig med maleri og tegning, ofte i store formater. Til Oppland fylkeskommune har Gudmundsdottir laget tre litografier. I sitt arbeid tar Gudmundsdottir utgangspunkt i opplevelsen av landskap som transformator for indre prosesser (både urbane og rurale landskap). Utgangspunktet er erfarte minner og opplevelser, hvor hun er opptatt av overgangene der en utsikt eller et sted blir til innsikt og en del av en abstrakt hukommelse. Verkene står som brobyggere mellom den virkelige verden og det mentale, hvor minner fra forskjellige landskap endrer karakter og volum etter at den fysiske opplevelsen fant sted, der den materielle opplevelsen er marginal, mens det den etterlater seg er i konstant bevegelse og endring.

www.gudmundsdottir.com

_DSC5030

Ståle Blæsterdalen, Kjell Bendiksen, Jannecke Lønne Christiansen og Liv Rygh (Ovenfra og ned). Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC5034

Kjell Erik Killi-Olsen, Anne Kristine Thorsby, Patrick Huse og Anna Sigmond Gudmundsdottur (Ovenfra og ned). Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC5038

Einar Sigstad, Marianne Hurum og Tarald Wassvik (samarbeid) og Cecilie M. Nygren (Ovenfra og ned). Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC5041

Mogop av Marianne Hurum og Tarald Wassvik. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC5042

Together av Anna Sigmond Gudmundsdottir. Foto: Øystein Thorvaldsen