Kristoffer Kristiansen
Utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, spesialisert kunst, grafikk, Bachelorgrad, 2004-2008, Asker Kunstskole, 2-årig, (kan erklære seg selv som Billedkunstner), 2002-2004 og Ringerike folkehøgskole, kunstlinje, 2001-2002.

Etter studier hadde jeg praksis på Henie Onstad Kunstsenter, og hadde deltidsjobber i Heggedal og Bærum ved siden av kunst før jeg flyttet hjemover til Lillehammer i 2012. Jeg har atelier i kjelleren i Anders Sandvigs gate og hatt romløs avtale på Fabrikken i 2019 (ikke fornyet). I øyeblikket er temaet natur og jeg har anskaffet meg feltstaffeli og annet utstyr for overnatting.  Jeg liker å jobbe i nuet/infimativt, filosoferingen og ser det spennende i å eksperimentere og oppdage nye teknikker ute i naturen. Jeg har også hentet inspirasjon fra norsk natur med å abstrahere farger fra myr, mose og lyng osv. på lerret med pigmentfarger og linolje. Det er en samling på i alt 12 arbeider og kalt samlingen «Abstrakt natur». (Se bilder nederst på siden.)

Videopresentasjon:

144419641337483700_resized

Fra billedserien «Abstrakt natur»

144419607516189800_resized

Fra billedserien «Abstrakt natur»

144419627139125000_resized

Fra billedserien «Abstrakt natur»

Se mer informasjon på Kristiansens nettside: www.kristofferkristiansen.com