1E4A1403

Fra fanzineverksted med Pamflett i 2018. Foto: Jannecke Lønne Christiansen

Søk om deltakelse på kunstbokmessen Bastard 2019

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 3. gang i 2019 den 23. til 26. mai.  Messeutstillingen og salget av bøker vil foregå i et eget telt på Stortorget i Lillehammer sentrum i direkte tilknytning til Oppland kunstsenter fredag 24. og lørdag 25. mai mellom klokken 12 og 17.

Kunstbokmessen Bastard 2019 inviterer til en hel dag med verksteder for bokproduksjon torsdag 23. mai. Deltakerne får innføring i ulike teknikker og formater som gjør selvpublisering mulig. Det serveres et varmt måltid midt på dagen, og programmet gir rom for samtale, idéutveksling og samarbeid. Ingen forhåndskunnskap er påkrevd. Mer informasjon om dette kommer i løpet av mars 2019.

Vilkår:

  • Utstillere på Bastard 2019 får tildelt bord, men må selv stå på stand og organisere eget salg.
  • Bastard tar ikke provisjon av salget.
  • Oppland kunstsenter dekker overnatting i inntil 3 netter innenfor egne avtaler.
  • Deltakere får festivalpasset til Norsk Litteraturfestival kostnadsfritt.
  • Det arrangeres et eget fagprogram med presentasjoner og samtaler 24. og 25. mai.
  • Deltakere kan delta gratis på en heldags workshop torsdag 23. mai, samt 3 timers verksteder 24. og 25. mai.
  • Det serveres et varmt måltid til alle deltakere 23.- 25. mai.
  • Utstillere på Bastard 2019 må selv arrangere og bekoste egen reise. Ved lang reisevei kan det søkes om subsidiering av reisen.

Krav til søknaden: Send en e-post med kort beskrivelse av kunstboken/kunstbøkene/forlaget du ønsker å stille ut (ca 1-2000 tegn) til prosjekt@kunstopp.no Legg ved et portrettfoto av deg selv, samt illustrasjonsfoto av boken/bøkene/forlaget som kan brukes i informasjonsmaterialet til messen. Merk e-posten med “Søknad Bastard 2019″.

Søknadsfristen er forlenget til: 17. mars 2019

Mer informasjon om arrangementet legges ut fortløpende på www.kunstopp.no/bastard!